Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...

Złóż oświadczenie dotyczące zwiększenia limitu na energię elektryczną

Usługa polega na złożeniu w postaci elektronicznej oświadczenia dotyczącego zwiększenia limitu na energię elektryczną.

Możesz zwiększyć limit do:
• maksymalnie 3 MWh, jeśli prowadzisz gospodarstwo rolne lub masz Kartę Dużej Rodziny
• maksymalnie 2,6 MWh, jeśli:
o masz orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności
o mieszkasz z osobą, która ma takie orzeczenie lub orzeczenie o niepełnosprawności wydane osobie poniżej 16 roku życia.

Możesz uzyskać limit:
0,25 MWh dla każdej działki, jeśli działasz w imieniu administracji Rodzinnych Ogrodów Działkowych, które mają wspólne opomiarowanie, i kupujesz energię elektryczną na potrzeby administracji i altan działkowych, o ile nie jest w nich prowadzona działalność gospodarcza.

0,2 MWh na budowę jednorodzinnego budynku mieszkalnego, jeśli nie jesteś
deweloperem, a ten budynek mieszkalny powstaje na potrzeby twoje lub najbliższej ci
osoby.


Oświadczenie może dotyczyć energii kupionej dla:
gospodarstw domowych, pomieszczeń gospodarczych w gospodarstwach domowych, o ile nie prowadzisz w nich działalności gospodarczej,
lokali w budynku zbiorowego zamieszkania, o ile nie prowadzisz w nich działalności gospodarczej,
altan działkowych, w których nie jest prowadzona działalność gospodarcza, i administracji.
jednorodzinnego budynku mieszkalnego, który budujesz.

Jeśli masz oddzielne umowy na sprzedaż energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji, składasz oświadczenia do obu podmiotów, z którymi masz umowy.

Organ właściwy do realizacji usługi  

Sprzedawca lub sprzedawcy i dystrybutor energii, z którym masz umowę.

Kogo dotyczy  

Każdego, kto: ukończył 18 lat, mieszka i przebywa w Polsce, jest obywatelem Polski lub jest cudzoziemcem, który ma: zezwolenie na pobyt stały lub pobyt rezydenta, status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą, zgodę na pobyt ze względów humanitarnych lub na pobyt tolerowany, obywatelstwo państwa Unii Europejskiej (UE), Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) lub Szwajcarii. spełnia jeden z poniższych warunków: prowadzi gospodarstwo rolne lub dział specjalny produkcji rolnej i nie prowadzi innej działalności gospodarczej, ma Kartę Dużej Rodziny, ma orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, mieszka z osobą, która ma takie orzeczenie lub orzeczenie o niepełnosprawności wydane osobie poniżej 16 roku życia, działa w imieniu administracji Rodzinnych Ogrodów Działkowych. buduje dom jednorodzinny.

Podstawy prawne  
 • Ustawa z dnia 7 października 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej (Dz. U. z 2022 r., poz. 2127)
 • Ustawa z dnia 27 października 2022 r. o środkach nadzwyczajnych mających na celu ograniczenie wysokości cen energii elektrycznej oraz wsparciu niektórych odbiorców w 2023 roku (Dz. U. z 2022 r., poz. 2243)
 • Ustawa z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu (Dz. U. z 2024 r., poz. 303)
Wymagane dokumenty  
  Co musisz przygotować przed skorzystaniem z usługi: 1. Login z hasłem do profilu zaufanego lub e-bankowości, lub e-dowodu. 2. Telefon komórkowy. 3. Dane kontaktowe (ich podanie jest dobrowolne, ale ułatwi kontakt z dostawcą energii): adres korespondencyjny, adres e-mail, numer telefonu. 4. Dla gospodarstwa rolnego – numer i kopię decyzji organu o wymierzeniu za 2022 r. podatku rolnego dla gruntów oraz nazwę organu podatkowego, który ją wydał. 5. Dla Karty Dużej Rodziny – numer i kopię karty. 6. Nazwę sprzedawcy energii – jeśli masz umowę kompleksową, lub sprzedawcy i dystrybutora energii – jeśli masz rozdzielne umowy energii, 7. Numer PPE – punktu poboru energii (jeśli numerów PPE jest więcej niż jeden, podaj wszystkie.)
Czas realizacji  

W zależności od poszczególnego sprzedawcy lub dystrybutora energii

Opłaty  

Usług jest bezpłatna

Tryb odwoławczy  

Nie jest przewidziany

Rezultat realizacji usługi  

Uzyskanie zwiększenia limitu na energię elektryczną

Etapy realizacji usługi  

1. Złożenie oświadczenia, 2. Weryfikacja oświadczenia, 3. Uzyskanie zwiększenia limitu na energię elektryczną

Poziom dostępności usługi   Interakcja dwukierunkowa
Poziom uwierzytelniania  
 • Podpis kwalifikowany
 • Profil zaufany
 • Usługa wymaga zalogowania  

  TAK

  Słowa kluczowe  
 • cieplo.gov.pl
 • limit energii
 • energia elektryczna
 • Złóż oświadczenie dotyczące zwiększenia limitu na energię elektryczną

  Usługa polega na złożeniu w postaci elektronicznej oświadczenia dotyczącego zwiększenia limitu na energię elektryczną.

  Możesz zwiększyć limit do:
  • maksymalnie 3 MWh, jeśli prowadzisz gospodarstwo rolne lub masz Kartę Dużej Rodziny
  • maksymalnie 2,6 MWh, jeśli:
  o masz orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności
  o mieszkasz z osobą, która ma takie orzeczenie lub orzeczenie o niepełnosprawności wydane osobie poniżej 16 roku życia.

  Możesz uzyskać limit:
  0,25 MWh dla każdej działki, jeśli działasz w imieniu administracji Rodzinnych Ogrodów Działkowych, które mają wspólne opomiarowanie, i kupujesz energię elektryczną na potrzeby administracji i altan działkowych, o ile nie jest w nich prowadzona działalność gospodarcza.

  0,2 MWh na budowę jednorodzinnego budynku mieszkalnego, jeśli nie jesteś
  deweloperem, a ten budynek mieszkalny powstaje na potrzeby twoje lub najbliższej ci
  osoby.


  Oświadczenie może dotyczyć energii kupionej dla:
  gospodarstw domowych, pomieszczeń gospodarczych w gospodarstwach domowych, o ile nie prowadzisz w nich działalności gospodarczej,
  lokali w budynku zbiorowego zamieszkania, o ile nie prowadzisz w nich działalności gospodarczej,
  altan działkowych, w których nie jest prowadzona działalność gospodarcza, i administracji.
  jednorodzinnego budynku mieszkalnego, który budujesz.

  Jeśli masz oddzielne umowy na sprzedaż energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji, składasz oświadczenia do obu podmiotów, z którymi masz umowy.