Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Zlecenie udostępnienia wody z hydrantu

Udostępnienie wody z hydrantu

Organ właściwy do realizacji usługi  

Właściwy organ administracji publicznej

Kogo dotyczy  

Osoba fizyczna i prawna

Podstawy prawne  
    Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.
Wymagane dokumenty  
Czas realizacji  

Udostępnienie wody z hydrantu

Opłaty  

Wg obowiązującej taryfy

Tryb odwoławczy  

Brak

Rezultat realizacji usługi  

Udostępnienie wody

Etapy realizacji usługi  

Zlecenie, udostępnienie wody

Poziom uwierzytelniania   Profil zaufany
Usługa wymaga zalogowania  

TAK

Słowa kluczowe   udostępnienie wody z hydrantu

Zlecenie udostępnienia wody z hydrantu

Udostępnienie wody z hydrantu