Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Zlecenie ekspertyzy wodomierza głównego

Ekspertyza wodomierza głównego

Organ właściwy do realizacji usługi  

Właściwy organ administracji publicznej

Kogo dotyczy  

Osoba fizyczna i prawna

Podstawy prawne  
  • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.
  • Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków. (Dz. U. z 2023 r., poz. 537 z późn. zm.)
Wymagane dokumenty  
Czas realizacji  

Niezwłocznie

Opłaty  

Wg obowiązującej taryfy

Tryb odwoławczy  

Brak

Rezultat realizacji usługi  

Ekspertyza wodomierza

Etapy realizacji usługi  

Zlecenie, ekspertyza

Poziom uwierzytelniania   Profil zaufany
Usługa wymaga zalogowania  

TAK

Słowa kluczowe  
  • ekspertyza
  • wodomierz główny
  • Zlecenie ekspertyzy wodomierza głównego

    Ekspertyza wodomierza głównego