Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie: GMINA ZAKROCZYM
GMINA ZAKROCZYM
ZAKROCZYM, UL. WARSZAWSKA 7
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Zmień urząd

Schowaj

Zgoda rodziców na udział ucznia w zajęciach z religii lub etyki

Usługa umożliwia wysłanie do wybranej szkoły oświadczenia o wyrażeniu zgody na udział ucznia w zajęciach z religii lub etyki

Organ właściwy do realizacji usługi  

Dyrektor przedszkola/szkoły

Nazwa komórki organizacyjnej  

Kogo dotyczy  

Rodzice, opiekunowie prawni ucznia

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
    Zgoda na udział uczniów w zajęciach z religii lub etyki
Czas realizacji  

7 dni

Opłaty  

Brak opłat

Numer konta  

Tytuł wpłaty  

Kwota (PLN)  

Tryb odwoławczy  

Nie dotyczy

Rezultat realizacji usługi  

Złożenie oświadczenia dotyczącego zgody rodziców na udział ucznia w zajęciach z religii lub etyki

Etapy realizacji usługi  

1. Przesłanie oświadczenia. 2. Przyjęcie oświadczenia.

Poziom dostępności usługi   Interakcja dwukierunkowa
Poziom uwierzytelniania   Niewymagany
Usługa wymaga zalogowania  

TAK

Uwagi  

BIP  

http://bip.zakroczym.pl

Telefon   227852145
Fax   227852622
Słowa kluczowe   Deklaracja rodziców na udział ucznia w zajęciach z religii lub etyki

Zgoda rodziców na udział ucznia w zajęciach z religii lub etyki

Usługa umożliwia wysłanie do wybranej szkoły oświadczenia o wyrażeniu zgody na udział ucznia w zajęciach z religii lub etyki