Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Zgoda rodziców na udział ucznia w zajęciach z religii lub etyki

Usługa umożliwia wysłanie do wybranej szkoły oświadczenia o wyrażeniu zgody na udział ucznia w zajęciach z religii lub etyki

Organ właściwy do realizacji usługi  

Dyrektor przedszkola/szkoły

Kogo dotyczy  

Rodzice, opiekunowie prawni ucznia

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
  Zgoda na udział uczniów w zajęciach z religii lub etyki
Czas realizacji  

7 dni

Opłaty  

Brak opłat

Tryb odwoławczy  

Nie dotyczy

Rezultat realizacji usługi  

Złożenie oświadczenia dotyczącego zgody rodziców na udział ucznia w zajęciach z religii lub etyki

Etapy realizacji usługi  

1. Przesłanie oświadczenia 2. Przyjęcie oświadczenia

Poziom uwierzytelniania  
 • Podpis kwalifikowany
 • Profil zaufany
 • Usługa wymaga zalogowania  

  TAK

  Słowa kluczowe   Deklaracja rodziców na udział ucznia w zajęciach z religii lub etyki

  Zgoda rodziców na udział ucznia w zajęciach z religii lub etyki

  Usługa umożliwia wysłanie do wybranej szkoły oświadczenia o wyrażeniu zgody na udział ucznia w zajęciach z religii lub etyki