Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie: KURATORIUM OŚWIATY W KRAKOWIE
KURATORIUM OŚWIATY W KRAKOWIE
Kraków, ul. Szlak 73
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Zmień urząd

Schowaj

Zgoda na zatrudnienie nauczyciela bez wymaganych kwalifikacji lub osoby niebędącej nauczycielem do prowadzenia określonego typu zajęć

Usługa pozwala na złożenie, do Kuratora Oświaty, wniosku w sprawie wyrażenie zgody na zatrudnienie nauczyciela nieposiadającego wymaganych kwalifikacji do określonego typu zajęć lub osoby niebędącej nauczycielem.

Organ właściwy do realizacji usługi  

Właściwe Kuratorium Oświaty

Nazwa komórki organizacyjnej  

Kogo dotyczy  

Dyrektorów szkół i placówek.

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
 • Przy złożeniu wniosku w sprawie wyrażenia zgody na zatrudnienie nauczyciela nieposiadającego wymaganych kwalifikacji do określonego typu zajęć, wymagane są:
  a) dokumenty potwierdzające posiadane (przez nauczyciela) kwalifikacje,
  b) dokumenty potwierdzające uzupełnianie (przez nauczyciela) kwalifikacji,
  c) dokumenty z właściwego urzędu pracy potwierdzające brak zarejestrowanych nauczycieli o wymaganych kwalifikacjach.
 • Przy złożeniu wniosku w sprawie wyrażenia zgody na zatrudnienie osoby niebędącej nauczycielem, wymagane są:
  a) dokumenty określające posiadane (przez osobę) kwalifikację,
  b) opis doświadczenia zawodowego.
 • W przypadku gdy osoba rozpoczęła lub kontynuuje studia – zaświadczenie z uczelni
 • Wydruk informacji zamieszczonej na stronie Kuratorium Oświaty w Krakowie
 • Odpowiedź urzędu pracy na zgłoszoną ofertę – dotyczy przypadku zatrudnienia na co najmniej ½ etatu
 • Kopia misji kanonicznej – w przypadku wniosku o zatrudnienie osoby niebędącej nauczycielem do nauczania religii
 • Kopia zgłoszonej oferty pracy do właściwego terenowo urzędu pracy – dotyczy przypadku zatrudnienia na co najmniej ½ etatu
Czas realizacji  

W ciągu miesiąca od złożenia pełniej dokumentacji.

Opłaty  

Brak opłat

Numer konta  

Tytuł wpłaty  

Kwota (PLN)  

Tryb odwoławczy  

Nie dotyczy

Rezultat realizacji usługi  

Rozpatrzenie wniosku i wydanie decyzji w sprawie udzielenia zgody na zatrudnienie nauczyciela bez wymaganych kwalifikacji lub osoby niebędącej nauczycielem do prowadzenia określonego typu zajęć

Etapy realizacji usługi  

1. Przyjęcie wniosku; 2. Weryfikacja wniosku 3. Wydanie decyzji w sprawie zgody.

Poziom dostępności usługi   Spersonalizowana usługa
Poziom uwierzytelniania  
 • Wymagany
 • Podpis kwalifikowany
 • Profil zaufany
 • Usługa wymaga zalogowania  

  TAK

  Uwagi  

  BIP  

  http://bip.malopolska.pl/kokrakow

  Telefon   124481110
  Fax   124481162
  Słowa kluczowe   Zgoda na zatrudnienie nauczyciela bez wymaganych kwalifikacji lub osoby niebędącej nauczycielem do prowadzenia określonego typu zajęć

  Zgoda na zatrudnienie nauczyciela bez wymaganych kwalifikacji lub osoby niebędącej nauczycielem do prowadzenia określonego typu zajęć

  Usługa pozwala na złożenie, do Kuratora Oświaty, wniosku w sprawie wyrażenie zgody na zatrudnienie nauczyciela nieposiadającego wymaganych kwalifikacji do określonego typu zajęć lub osoby niebędącej nauczycielem.