Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Zgoda na uzdatnianie wody przeznaczonej do spożycia

Usługa umożliwia złożenie wniosku do państwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego o wyrażenie zgody na zastosowanie nowych technologii uzdatniania wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Organ właściwy do realizacji usługi  

Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny

Kogo dotyczy  

Przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
 • Wniosek o wyrażenie zgody na zastosowanie nowych technologii uzdatniania wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi
 • Dokumentacja projektowa zawierająca:
  - nazwę i adres obiektu lub elementu obiektu, gdzie zostanie zastosowany oceniany materiał lub wyrób używany do uzdatniania i dystrybucji wody;
  - rodzaje zastosowanych wyrobów, materiałów, preparatów z aktualnymi atestami higienicznymi jednostki uprawnionej do wydawania takich atestów;
  - określenia miejsca i przeznaczenia zastosowania materiałów, wyrobów, preparatów używanych w procesie uzdatniania i dystrybucji wody;
  - w przypadku produktów biobójczych także dokument dopuszczający ten produkt biobójczy do obrotu z określonym zakresem jego stosowania.
 • Wyniki badania wody przeprowadzonego przez właściwego Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego.
Czas realizacji  

30 dni

Opłaty  

Nie pobiera się.

Tryb odwoławczy  

Od decyzji stronie przysługuje odwołanie do Głównego Inspektora Sanitarnego. którego można wnieść za pośrednictwem Małopolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego, w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania(art. 127 i 129 KPA)

Rezultat realizacji usługi  

Rozpatrzenie wniosku i wydanie decyzji.

Etapy realizacji usługi  

1. Przyjęcie wniosku; 2. Weryfikacja wniosku 3. Wydanie decyzji.

Poziom uwierzytelniania   Niewymagany
Usługa wymaga zalogowania  

TAK

Słowa kluczowe   Zgoda na uzdatnianie wody przeznaczonej do spożycia

Zgoda na uzdatnianie wody przeznaczonej do spożycia

Usługa umożliwia złożenie wniosku do państwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego o wyrażenie zgody na zastosowanie nowych technologii uzdatniania wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.