Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...

Zgoda na przyjęcie pełnomocnictwa do głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

Usługa umożliwia przesłanie wniosku o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania.

Organ właściwy do realizacji usługi  

Organ gminy (wójt, burmistrz, prezydent miasta).

Kogo dotyczy  

Osoba mająca przyjąć pełnomocnictwo do głosowania.

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
  Nie dotyczy
Czas realizacji  

3 dni od daty otrzymania wniosku

Opłaty  

Brak opłat

Tryb odwoławczy  

Nie dotyczy

Rezultat realizacji usługi  

Sporządzenie zgody na przyjęcie pełnomocnictwa do głosowania.

Etapy realizacji usługi  

1. Złożenie przez wyborcę pisemnej zgody na przyjęcie aktu pełnomocnictwa do głosowania. 2. Wydanie zgody na przyjęcie pełnomocnictwa do głosowania w wyborach. 3. Pośrednictwo w głosowaniu jako pełnomocnik.

Poziom dostępności usługi   Interakcja dwukierunkowa
Poziom uwierzytelniania  
 • Podpis kwalifikowany
 • Profil zaufany
 • Usługa wymaga zalogowania  

  TAK

  Słowa kluczowe  
 • Wybory
 • zgoda
 • pełnomocnictwo.
 • Zgoda na przyjęcie pełnomocnictwa do głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

  Usługa umożliwia przesłanie wniosku o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania.