Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie: REGIONALNA DYREKCJA OCHRONY ŚRODOWISKA W KRAKOWIE
REGIONALNA DYREKCJA OCHRONY ŚRODOWISKA W KRAKOWIE
Kraków (miasto), ul. Mogilska 25
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Zmień urząd

Schowaj

Zgoda na odstępstwa od zakazów obowiązujących na terenie rezerwatów przyrody

Uzyskanie zgody na odstępstwa od zakazów obowiązujących na terenie rezerwatów przyrody

Organ właściwy do realizacji usługi  

regionalny dyrektor ochropny środowiska

Nazwa komórki organizacyjnej  

Kogo dotyczy  

Instytucje i urzędy, placówki naukowe, osoby fizyczne

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
 • pełnomocnictwo (jeżeli dotyczy)
 • dowód wpłaty opłaty skarbowej (jeżeli dotyczy)
 • wniosek o wydanie zgody na odstępstwa od zakazów i ograniczeń obowiązujących na terenie rezerwatów przyrody
Czas realizacji  

1 miesiąc

Opłaty  

82 zł wydanie decyzji 17 zł ewentualne pełnomocnictwo

Numer konta  

49 1020 2892 2276 3005 0000 0000

Tytuł wpłaty  

„Opłata za decyzję RDOŚ w Krakowie – rezerwatów przyrody”

Kwota (PLN)  

82,00

Płatność on-line   Zapłać teraz online
Tryb odwoławczy  

Do Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska za pośrednictwem regionalnego dyrektora ochrony środowiska w terminie 14 dni kalendarzowych od daty doręczenia decyzji

Rezultat realizacji usługi  

decyzja

Etapy realizacji usługi  

1. Wysłanie wniosku, 2. Weryfikacja wniosku, 3. Decyzja w sprawie odstępstwa

Poziom dostępności usługi   Transakcja
Poziom uwierzytelniania  
 • Wymagany
 • Podpis kwalifikowany
 • Profil zaufany
 • Usługa wymaga zalogowania  

  TAK

  Uwagi  

  BIP  

  http://bip.krakow.rdos.gov.pl/

  Telefon   126198120
  Fax   126198122
  Słowa kluczowe   rezerwaty przyrody

  Zgoda na odstępstwa od zakazów obowiązujących na terenie rezerwatów przyrody

  Uzyskanie zgody na odstępstwa od zakazów obowiązujących na terenie rezerwatów przyrody