Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Uzgodnienie zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych

Usługa umożliwia złożenie wniosku w sprawie uzyskania zgody na korzystanie z przystanków komunikacyjnych na terenie organu danej jednostki samorządu terytorialnego

Organ właściwy do realizacji usługi  

Właściwy organ danej jednostki samorządu terytorialnego.

Kogo dotyczy  

Przewoźnicy i operatorzy

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
 • Informacja o taborze Pobierz
 • Mapę z zaznaczaną linią komunikacyjną i przystankami na terenie Miasta Łodzi
 • Wniosek o uzgodnienie zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych Pobierz
 • Proponowany rozkład jazdy uwzględniający przystanki, czasy odjazdów i przyjazdów oraz długość linii podaną w kilometrach i odległości między przystankami na terenie Miasta Łodzi
 • Wykaz przystanków ze wskazaniem ich numerów, nazw i kierunków
Czas realizacji  

do 30 dni

Opłaty  

brak

Tryb odwoławczy  

nie dotyczy

Rezultat realizacji usługi  

Rozpatrzenie wniosku oraz wydanie stosownej decyzji. W przypadku decyzji pozytywnej wydanie zgody na korzystanie z przystanków komunikacyjnych na terenie miasta Łodzi

Etapy realizacji usługi  

1. Przyjęcie wniosku, 2. Weryfikacja przesłanego wniosku, 3. Rozstrzygniecie zgłoszonego wniosku

Poziom uwierzytelniania   Niewymagany
Usługa wymaga zalogowania  

TAK

Słowa kluczowe  
 • Zgoda na korzystanie z przystanków
 • uzgodnienie zasad korzystania z przystanków
 • korzystanie z przystanków
 • Uzgodnienie zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych

  Usługa umożliwia złożenie wniosku w sprawie uzyskania zgody na korzystanie z przystanków komunikacyjnych na terenie organu danej jednostki samorządu terytorialnego