Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie: SĄD NAJWYŻSZY
SĄD NAJWYŻSZY
WARSZAWA, PL. KRASIŃSKICH 2/4/6
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Zmień urząd

Schowaj

Zgoda na doręczanie pism za pomocą środków komunikacji elektronicznej

Usługa umożliwia złożenie wniosku w dotyczącego wyrażenia zgody na doręczanie pism za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
Każdy obywatel uczestniczący w postępowaniu lub inna strona postępowania może wystąpić z wnioskiem do organu administracji publicznej o doręczanie pism za pomocą środków komunikacji elektronicznej

Organ właściwy do realizacji usługi  

Właściwy organ administracji publicznej.

Nazwa komórki organizacyjnej  

Kogo dotyczy  

Strony lub innego uczestnika postępowania

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
    nie dotyczy
Czas realizacji  

bez zbędnej zwłoki

Opłaty  

nie dotyczy

Numer konta  

Tytuł wpłaty  

Kwota (PLN)  

Tryb odwoławczy  

nie dotyczy

Rezultat realizacji usługi  

Rozpatrzenie wniosku i wydanie decyzji.

Etapy realizacji usługi  

1. Przyjęcie wniosku; 2. Weryfikacja wniosku 3. Wydanie decyzji.

Poziom dostępności usługi   Interakcja dwukierunkowa
Poziom uwierzytelniania  
Usługa wymaga zalogowania  

TAK

Uwagi  

BIP  

http://www.sn.pl/bip/

Telefon   22 530-80-00
Fax  
Słowa kluczowe   Zgoda na doręczanie pism za pomocą środków komunikacji elektronicznej

Zgoda na doręczanie pism za pomocą środków komunikacji elektronicznej

Usługa umożliwia złożenie wniosku w dotyczącego wyrażenia zgody na doręczanie pism za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
Każdy obywatel uczestniczący w postępowaniu lub inna strona postępowania może wystąpić z wnioskiem do organu administracji publicznej o doręczanie pism za pomocą środków komunikacji elektronicznej