Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie: URZĄD GMINY MRĄGOWO
URZĄD GMINY MRĄGOWO
MRĄGOWO, UL. KRÓLEWIECKA 60A
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Zmień urząd

Schowaj

Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzewa

Uzyskanie możliwości usunięcia drzewa

Organ właściwy do realizacji usługi  

wójt, burmistrz, prezydent

Nazwa komórki organizacyjnej  

Kogo dotyczy  

Zgłoszenie składa właściciel nieruchomości lub pełnomocnik

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
Czas realizacji  

w ciągu 21 dni - oględziny drzewa, w ciągu 14 dni od oględzin - ewentualny sprzeciw Burmistrza

Opłaty  

brak

Numer konta  

Tytuł wpłaty  

Kwota (PLN)  

Płatność on-line   Zapłać teraz online
Tryb odwoławczy  

Odwołanie od decyzji o sprzeciwie w terminie 14 dni od daty jej otrzymania

Rezultat realizacji usługi  

milcząca zgoda organu lub decyzja o sprzeciwie

Etapy realizacji usługi  

1. Złożenie wniosku przez właściciela gruntu, na którym rośnie drzewo, 2. Milcząca zgoda organu lub wniesienie sprzeciwu w postaci decyzji administracyjnej

Poziom dostępności usługi   Interakcja dwukierunkowa
Poziom uwierzytelniania  
 • Podpis kwalifikowany
 • Profil zaufany
 • Wymagany
 • Usługa wymaga zalogowania  

  TAK

  Uwagi  

  BIP  

  http://www.bip.gminamragowo.net

  Telefon   897412924
  Fax   897412924
  Słowa kluczowe   Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzewa
  Podobne usługi  

  Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzewa

  Uzyskanie możliwości usunięcia drzewa