Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego przez niepełnosprawnego wyborcę

Usługa umożliwia wysłanie do właściwej instytucji publicznej zgłoszenia zamiaru głosowania korespondencyjnego przez niepełnosprawnego wyborcę.

Organ właściwy do realizacji usługi  

Zamiar głosowania korespondencyjnego wyborca niepełnosprawny zgłasza komisarzowi wyborczemu do 15 dnia przed dniem wyborów

Kogo dotyczy  

Głosować korespondencyjnie mogą wyborcy posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
  • Oświadczenie o wpisaniu do rejestru wyborców
  • wniosek o zamiarze głosowania korespondencyjnego.
Czas realizacji  

Bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż 7 dni przed dniem wyborów.

Opłaty  

Brak

Tryb odwoławczy  

Nie dotyczy

Rezultat realizacji usługi  

Rozpatrzenie wniosku i wydanie decyzji.

Etapy realizacji usługi  

1, Przesłanie wniosku ze zgłoszeniem zamiaru głosowania korespondencyjnego przez niepełnosprawnego wyborcę. 2. Weryfikacja wniosku. 3.

Poziom uwierzytelniania   Niewymagany
Usługa wymaga zalogowania  

TAK

Słowa kluczowe   Zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego przez niepełnosprawnego wyborcę

Zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego przez niepełnosprawnego wyborcę

Usługa umożliwia wysłanie do właściwej instytucji publicznej zgłoszenia zamiaru głosowania korespondencyjnego przez niepełnosprawnego wyborcę.