Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie: URZĄD MIEJSKI W PAJĘCZNIE
URZĄD MIEJSKI W PAJĘCZNIE
PAJĘCZNO, UL. PARKOWA 8/12
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Zmień urząd

Schowaj

Zgłoszenie pracy geodezyjnej, kartograficznej

Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej zgłoszenia pracy geodezyjnej, kartograficznej.

Przed przystąpieniem do wykonywania pracy geodezyjnej Wykonawca jest zobowiązany zgłosić zamiar jej wykonania w Ośrodku Dokumentacji. Zgłoszenie pracy może nastąpić jedynie w formie pisemnej, poprzez złożenie formularza zgłoszenia wypełnionego przez Wykonawcę roboty.

Zgłoszenie pracy geodezyjnej winno być złożone w dwóch egzemplarzach i powinno zawierać: informacje o Wykonawcy, informację o rodzaju wykonywanej pracy, szczegółowe informacje o miejscu i obszarze wykonywanej pracy (gmina, miejscowość, numer działki) oraz planowany termin zakończenia pracy.

Po złożeniu zgłoszenia przez Wykonawcę zostaje ono zarejestrowane, a pracy geodezyjnej zostaje nadany numer KERG. Po zarejestrowaniu zgłoszenia Ośrodek Dokumentacji odpowiada na zgłoszenie pracy geodezyjnej informując pisemnie Wykonawcę o materiałach, jakie powinny być wykorzystane przy wykonywaniu prac oraz o innych opracowaniach realizowanych aktualnie na obszarze zgłoszonej pracy, udostępnia również posiadane materiały.

Potwierdzone przez Ośrodek zgłoszenie pracy upoważnia Wykonawcę do wstępu na grunt i do obiektów budowlanych oraz do wykonywania niezbędnych czynności związanych z wykonywanymi pracami.

Organ właściwy do realizacji usługi  

właściwy organ administracji publicznej

Nazwa komórki organizacyjnej  

Kogo dotyczy  

Jednostek wykonawstwa geodezyjnego działających na zlecenie inwestora.

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
 • Zgłoszenie zawierające: informacje o wykonawcy, opis przedmiotu, miejsca i obszaru wykonywanej pracy oraz termin zakończenia pracy
 • Wniosek o przedłużenie, anulowanie pracy geodezyjnej – w przypadku, gdy taka sytuacja ma miejsce,
 • Kopia uprawnień – w przypadku, gdy Wykonawca pierwszy raz zgłasza robotę geodezyjną we właściwym Ośrodku Dokumentacji.
Czas realizacji  

Do 10 dni roboczych

Opłaty  

Opłaty wynikające z Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie wysokości opłat za czynności geodezyjne i kartograficzne oraz udzielanie informacji, a także za wykonywanie wyrysów i wypisów z operatu ewidencyjnego z dnia 19 lutego 2004r. (Dz.U. z 2004r. Nr 37, poz.333).

Numer konta  

Tytuł wpłaty  

Kwota (PLN)  

Tryb odwoławczy  

Nie dotyczy

Rezultat realizacji usługi  

Zgłoszenie pracy geodezyjnej, kartograficznej

Etapy realizacji usługi  

1. Wysłanie wniosku, 2. Zgłoszenie pracy geodezyjnej, kartograficznej

Poziom dostępności usługi   Interakcja dwukierunkowa
Poziom uwierzytelniania  
Usługa wymaga zalogowania  

TAK

Uwagi  

BIP  

www.bip.pajeczno.pl

Telefon   343111523
Fax  
Słowa kluczowe  
 • Zgłoszenie pracy geodezyjnej
 • kartograficznej
 • Zgłoszenie pracy geodezyjnej, kartograficznej

  Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej zgłoszenia pracy geodezyjnej, kartograficznej.

  Przed przystąpieniem do wykonywania pracy geodezyjnej Wykonawca jest zobowiązany zgłosić zamiar jej wykonania w Ośrodku Dokumentacji. Zgłoszenie pracy może nastąpić jedynie w formie pisemnej, poprzez złożenie formularza zgłoszenia wypełnionego przez Wykonawcę roboty.

  Zgłoszenie pracy geodezyjnej winno być złożone w dwóch egzemplarzach i powinno zawierać: informacje o Wykonawcy, informację o rodzaju wykonywanej pracy, szczegółowe informacje o miejscu i obszarze wykonywanej pracy (gmina, miejscowość, numer działki) oraz planowany termin zakończenia pracy.

  Po złożeniu zgłoszenia przez Wykonawcę zostaje ono zarejestrowane, a pracy geodezyjnej zostaje nadany numer KERG. Po zarejestrowaniu zgłoszenia Ośrodek Dokumentacji odpowiada na zgłoszenie pracy geodezyjnej informując pisemnie Wykonawcę o materiałach, jakie powinny być wykorzystane przy wykonywaniu prac oraz o innych opracowaniach realizowanych aktualnie na obszarze zgłoszonej pracy, udostępnia również posiadane materiały.

  Potwierdzone przez Ośrodek zgłoszenie pracy upoważnia Wykonawcę do wstępu na grunt i do obiektów budowlanych oraz do wykonywania niezbędnych czynności związanych z wykonywanymi pracami.