Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Zgłoszenie osoby uzależnionej od alkoholu na leczenie odwykowe

Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej wniosku w sprawie zgłoszenia osoby uzależnionej od alkoholu na leczenie odwykowe

Organ właściwy do realizacji usługi  

brak

Kogo dotyczy  

Zgłoszenia osoby uzależnionej od alkoholu na leczenie odwykowe może dokonać współmałżonek, inny członek rodziny, organ Policji, organ Ośrodka Pomocy Społecznej, prokuratura, kurator sądowy, zakład pracy, szkoła lub inne osoby i jednostki organizacyjne

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
    Formularz wniosku o zgłoszenie osoby uzależnionej od alkoholu na leczenie odwykowe W przypadku samodzielnego zgłoszenia nie jest wymagany pisemny wniosek
Czas realizacji  

Do 30 dni

Opłaty  

Brak opłat

Tryb odwoławczy  

Nie dotyczy

Rezultat realizacji usługi  

brak

Etapy realizacji usługi  

brak

Poziom uwierzytelniania   Niewymagany
Usługa wymaga zalogowania  

TAK

Słowa kluczowe   Zgłoszenie osoby uzależnionej od alkoholu na leczenie odwykowe

Zgłoszenie osoby uzależnionej od alkoholu na leczenie odwykowe

Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej wniosku w sprawie zgłoszenia osoby uzależnionej od alkoholu na leczenie odwykowe