Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Zgłoszenie na szkolenie/egzamin kandydata na rzeczoznawcę upoważnionego do wykonywania niektórych czynności w zakresie jakości handlowej artykułów rolno - spożywczych

Usługa umożliwia przesłanie zgłoszenia na szkolenie dla kandydatów na rzeczoznawców upoważnionych do wykonywania określonych czynności w zakresie jakości handlowej artykułów rolno - spożywczych.
Kandydat na rzeczoznawcę/ rzeczoznawca przedłużający ważność uprawnień zgłasza do wojewódzkiego inspektora jakości handlowej artykułów rolno – spożywczych właściwego dla miejsca zamieszkania zainteresowanego kandydata chęć wzięcia udziału w szkoleniu rzeczoznawców i przystąpienia do egzaminu kwalifikacyjnego, lub do tylko do przystąpienia do egzaminu kwalifikacyjnego.

Organ właściwy do realizacji usługi  

Wojewódzki inspektor jakości handlowej artykułów rolno – spożywczych.

Kogo dotyczy  

Kandydat na rzeczoznawcę, rzeczoznawca przedłużający uprawnienia.

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
    Zgłoszenie na szkolenie / egzamin kandydata na rzeczoznawcę
Czas realizacji  

Zgłoszenie składać co najmniej na 2 tygodnie przed planowanym egzaminem.
Termin załatwienia sprawy: z chwilą złożenia prawidłowo wypełnionego zgłoszenia.

Opłaty  

Brak

Tryb odwoławczy  

Nie dotyczy

Rezultat realizacji usługi  

Przesłanie zgłoszenia na szkolenie/egzamin kandydata na rzeczoznawcę upoważnionego do wykonywania niektórych czynności w zakresie jakości handlowej artykułów rolno - spożywczych.

Etapy realizacji usługi  

1. Przyjęcie zgłoszenia na szkolenie dla kandydatów na rzeczoznawców.

Poziom uwierzytelniania   Niewymagany
Usługa wymaga zalogowania  

TAK

Słowa kluczowe   Zgłoszenie na szkolenie/egzamin kandydata na rzeczoznawcę upoważnionego do wykonywania niektórych czynności w zakresie jakości handlowej artykułów rolno - spożywczych

Zgłoszenie na szkolenie/egzamin kandydata na rzeczoznawcę upoważnionego do wykonywania niektórych czynności w zakresie jakości handlowej artykułów rolno - spożywczych

Usługa umożliwia przesłanie zgłoszenia na szkolenie dla kandydatów na rzeczoznawców upoważnionych do wykonywania określonych czynności w zakresie jakości handlowej artykułów rolno - spożywczych.
Kandydat na rzeczoznawcę/ rzeczoznawca przedłużający ważność uprawnień zgłasza do wojewódzkiego inspektora jakości handlowej artykułów rolno – spożywczych właściwego dla miejsca zamieszkania zainteresowanego kandydata chęć wzięcia udziału w szkoleniu rzeczoznawców i przystąpienia do egzaminu kwalifikacyjnego, lub do tylko do przystąpienia do egzaminu kwalifikacyjnego.