Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Zgłoszenie do ewidencji zbioru danych przestrzennych infrastruktury informacji przestrzennej

Zgłoszenie do ewidencji zbioru danych przestrzennych infrastruktury informacji przestrzennej zbiorów i usług danych przestrzennych objętych infrastrukturą informacji przestrzennej.

Organ właściwy do realizacji usługi  

brak

Kogo dotyczy  

Organy administracji rządowej i samorządowej, organy Służby Geodezyjnej i Kartograficznej prowadzące zbiory oraz oferujące usługi danych przestrzennych objęte infrastrukturą informacji przestrzennej.

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
    Zgłoszenie zgodnie z wzorem określonym w rozporządzeniu w sprawie ewidencji zbiorów i usług danych przestrzennych objętych infrastrukturą informacji przestrzennej
Czas realizacji  

Główny Geodeta Kraju niezwłocznie informuje organ administracji, który zgłosił zbiór danych przestrzennych do ewidencji o nadaniu identyfikatora zbioru danych i jego treści.

Opłaty  

Brak opłat

Tryb odwoławczy  

Nie dotyczy

Rezultat realizacji usługi  

brak

Etapy realizacji usługi  

brak

Poziom uwierzytelniania   Niewymagany
Usługa wymaga zalogowania  

TAK

Słowa kluczowe   Zgłoszenie do ewidencji zbioru danych przestrzennych infrastruktury informacji przestrzennej

Zgłoszenie do ewidencji zbioru danych przestrzennych infrastruktury informacji przestrzennej

Zgłoszenie do ewidencji zbioru danych przestrzennych infrastruktury informacji przestrzennej zbiorów i usług danych przestrzennych objętych infrastrukturą informacji przestrzennej.