Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...

Zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego

Możliwość głosowania korespondencyjnego

Organ właściwy do realizacji usługi  

Komisarz wyborczy

Kogo dotyczy  

Każdego, kto: będzie głosować w Polsce, ma orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym lub umiarkowanym, jest osobą sprawną ruchowo, ale w dniu głosowania będzie mieć ukończone 60 lat, przebywa na kwarantannie lub w izolacji, może głosować, czyli: w dniu wyborów ma ukończone 18 lat, ma prawo wybierania (czynne prawo wyborcze). Czynne prawo wyborcze, oznacza, że: masz ukończone 18 lat, sąd ani Trybunał Stanu nie orzekły, że pozbawiają cię praw wyborczych, nie ubezwłasnowolniono cię. UWAGA: Z głosowania korespondencyjnego nie możesz skorzystać jeśli głosujesz: 1. w obwodach odrębnych głosowania (takich jak dom studencki, zakład leczniczy, dom pomocy społecznej, zakład karny, areszt śledczy) 2. w obwodach za granicą, 3. na polskich statkach morskich.

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
  Jeśli jesteś osobą z niepełnosprawnością – skan lub zdjęcie aktualnego orzeczenia organu, który ustalił stopień twojej niepełnosprawności.
Czas realizacji  

Do 13. dnia przed dniem wyborów. Do 5 dnia przed dniem wyborów - jeśli w dniu głosowania przebywasz na obowiązkowej kwarantannie, w izolacji lub izolacji w warunkach domowych − zgłoś komisarzowi wyborczemu, że chcesz głosować korespondencyjnie. Do 2 dnia przed dniem wyborów - jeśli kwarantannę, izolacji lub izolację w warunkach domowych rozpocząłeś na mniej niż 5 dni przed wyborami. Do 10 dnia przed dniem wyborów - Jeśli głosowanie korespondencyjne ma dotyczyć II tury wyborów. Urząd rozpatrzy twoje zgłoszenie niezwłocznie.

Opłaty  

Brak opłat

Tryb odwoławczy  

Nie dotyczy

Rezultat realizacji usługi  

Możliwość głosowania korespondencyjnego

Etapy realizacji usługi  

1. Złożenie zgłoszenia, 2. Weryfikacja wniosku, 3. Przesłanie pakietu wyborczego potrzebnego do głosowania korespondencyjnego.

Poziom dostępności usługi   Interakcja dwukierunkowa
Poziom uwierzytelniania  
 • Podpis kwalifikowany
 • Profil zaufany
 • Usługa wymaga zalogowania  

  TAK

  Słowa kluczowe   głosowanie korespondencyjne

  Zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego

  Możliwość głosowania korespondencyjnego