Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Zgłaszanie uwag i wniosków dot. nieprawidłowości w oznakowaniu dróg

Usługa umożliwia złożenie zawiadomienia dotyczącego uwag i wniosków w sprawie nieprawidłowości w oznakowaniu dróg. Uwagi mogą dotyczyć stanu technicznego oznakowania, błędów w oznakowaniu dróg i ulic, jak również zawierać propozycje dotyczące zmian w oznakowaniu dróg, które mogą zwiększyć bezpieczeństwo i efektywność ruchu drogowego.

Organ właściwy do realizacji usługi  

Właściwy urząd wojewódzki.

Kogo dotyczy  

Osoby fizyczne

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
    Dokument zawierający uwagi i/lub wnioski dot. zagadnienia
Czas realizacji  

Zgodnie z terminami ujętymi w Kodeksie Postępowania Administracyjnego

Opłaty  

Brak opłat

Tryb odwoławczy  

Nie dotyczy

Rezultat realizacji usługi  

Weryfikacja zgłoszonych uwag i ewentualne ich uwzględnienie w inwestycjach.

Etapy realizacji usługi  

1. Przyjęcie wniosku; 2. Weryfikacja wniosku.

Poziom uwierzytelniania   Niewymagany
Usługa wymaga zalogowania  

TAK

Słowa kluczowe   Zgłaszanie uwag i wniosków dot. nieprawidłowości w oznakowaniu dróg

Zgłaszanie uwag i wniosków dot. nieprawidłowości w oznakowaniu dróg

Usługa umożliwia złożenie zawiadomienia dotyczącego uwag i wniosków w sprawie nieprawidłowości w oznakowaniu dróg. Uwagi mogą dotyczyć stanu technicznego oznakowania, błędów w oznakowaniu dróg i ulic, jak również zawierać propozycje dotyczące zmian w oznakowaniu dróg, które mogą zwiększyć bezpieczeństwo i efektywność ruchu drogowego.