Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie: URZĄD MIEJSKI W ELBLĄGU
URZĄD MIEJSKI W ELBLĄGU
ELBLĄG, UL. ŁĄCZNOŚCI 1
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Zmień urząd

Schowaj

Zgłaszanie uszkodzeń, napraw oraz utrzymanie czystości

Usługa umożliwia zgłaszanie uszkodzeń i napraw nawierzchni, dróg, chodników, ciągów komunikacyjnych, obiektów infrastruktury technicznej, innych obiektów budowlanych oraz uwag dotyczących czystości i stanu sanitarno-porządkowego.

Organ właściwy do realizacji usługi  

Właściwy organ administracji publicznej

Nazwa komórki organizacyjnej  

Kogo dotyczy  

osoby fizyczne, osoby prawne i instytucje

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
    Wniosek - Zgłaszanie uszkodzeń w nawierzchni dróg i chodników
Czas realizacji  

Indywidualnie po rozpatrzeniu wniosku

Opłaty  

Brak

Numer konta  

Tytuł wpłaty  

Kwota (PLN)  

Tryb odwoławczy  

Nie dotyczy

Rezultat realizacji usługi  

Rozpatrzenie zgłoszenia

Etapy realizacji usługi  

1. Przyjęcie zgłoszenia , 2. Weryfikacja zgłoszenia, 3. Realizacja zgłoszenia

Poziom dostępności usługi   Interakcja dwukierunkowa
Poziom uwierzytelniania   Niewymagany
Usługa wymaga zalogowania  

TAK

Uwagi  

BIP  

http://um-elblag.samorzady.pl/

Telefon   552393000
Fax   552393330
Słowa kluczowe   Zgłaszanie uszkodzeń w nawierzchni dróg i chodników

Zgłaszanie uszkodzeń, napraw oraz utrzymanie czystości

Usługa umożliwia zgłaszanie uszkodzeń i napraw nawierzchni, dróg, chodników, ciągów komunikacyjnych, obiektów infrastruktury technicznej, innych obiektów budowlanych oraz uwag dotyczących czystości i stanu sanitarno-porządkowego.