Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie: URZĄD MIEJSKI W ELBLĄGU
URZĄD MIEJSKI W ELBLĄGU
ELBLĄG, UL. ŁĄCZNOŚCI 1
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Zmień urząd

Schowaj

Zgłaszanie uszkodzeń w nawierzchni dróg i chodników

Usługa „Zgłaszanie uszkodzeń w nawierzchni dróg i chodników” umożliwia przedstawienie aktualnego stanu technicznego nawierzchni jezdni i chodników zarządzanych przez Departament Zarządu Dróg.

Organ właściwy do realizacji usługi  

właściwy organ jednostki samorządu terytorialnego

Nazwa komórki organizacyjnej  

Kogo dotyczy  

Wszystkich obywateli

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
    Wniosek - Zgłaszanie uszkodzeń w nawierzchni dróg i chodników
Czas realizacji  

Indywidualnie po rozpatrzeniu wniosku

Opłaty  

Brak

Numer konta  

Tytuł wpłaty  

Kwota (PLN)  

Tryb odwoławczy  

Nie dotyczy

Rezultat realizacji usługi  

Zgłoszenie uszkodzeń w nawierzchni dróg i chodników

Etapy realizacji usługi  

Przyjęcie zgłoszenia uszkodzeń w nawierzchni dróg i chodników

Poziom dostępności usługi   Interakcja dwukierunkowa
Poziom uwierzytelniania   Niewymagany
Usługa wymaga zalogowania  

TAK

Uwagi  

BIP  

http://um-elblag.samorzady.pl/

Telefon   552393000
Fax   552393330
Słowa kluczowe   Zgłaszanie uszkodzeń w nawierzchni dróg i chodników

Zgłaszanie uszkodzeń w nawierzchni dróg i chodników

Usługa „Zgłaszanie uszkodzeń w nawierzchni dróg i chodników” umożliwia przedstawienie aktualnego stanu technicznego nawierzchni jezdni i chodników zarządzanych przez Departament Zarządu Dróg.