Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie: STAROSTWO POWIATOWE W PAJĘCZNIE
STAROSTWO POWIATOWE W PAJĘCZNIE
PAJĘCZNO, UL. KOŚCIUSZKI 76
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Zmień urząd

Schowaj

Zezwolenie na zbieranie lub transport odpadów

Uzyskanie zezwolenia na transport odpadów

Organ właściwy do realizacji usługi  

własciwy organ administracji publicznej

Nazwa komórki organizacyjnej  

Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa

Kogo dotyczy  

osoba fizyczna lub prawna lub jej pełnomocnik

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
  • Wniosek o zezwolenie na zbieranie i/lub transport odpadów
  • Dokument potwierdzający, że wnioskodawca jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym (np.: wypis z KRS, wpis do ewidencji działalności gospodarczej)
  • Potwierdzenia wniesienia opłaty
Czas realizacji  

Do 1 miesiąca

Opłaty  

W przypadku wydania zezwolenia (pozwolenia, koncesji) na kilka rodzajów działalności w jednej decyzji - 616 zł za każdy rodzaj działalności
100% stawki określonej od zezwolenia (pozwolenia, koncesji).

Numer konta  

Tytuł wpłaty  

Kwota (PLN)  

Miejsce składania dokumentów  

Starostwo Powiatowe w Pajęcznie - Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśni

Tryb odwoławczy  

Odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem organu, który wydał decyzję, w terminie 14 dni od otrzymania decyzji.

Rezultat realizacji usługi  

Wydanie zezwolenia na transport odpadów w drodze decyzji administracyjnej

Etapy realizacji usługi  

1. Złożenie wniosku przez zainteresowanego, 2. Ewentualne przesłanie wniosku do innej instytucji według właściwości albo w celu czynności wyjaśniających, 3. wydanie albo odmowa wydania zezwolenia

Poziom dostępności usługi   Interakcja dwukierunkowa
Poziom uwierzytelniania  
Usługa wymaga zalogowania  

TAK

Uwagi  

BIP  

http://www.powiatpajeczno.biuletyn.net

Telefon   343113120
Fax   343113121
Słowa kluczowe   Zezwolenie na zbieranie lub transport odpadów
Podobne usługi  

Zezwolenie na zbieranie lub transport odpadów

Uzyskanie zezwolenia na transport odpadów