Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie: GMINA WOŁOMIN
GMINA WOŁOMIN
Wołomin, ul. Ogrodowa 4
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Zmień urząd

Schowaj

Zezwolenie na zajęcie pasa drogowego

Usługa umożliwia złożenie wniosku o wydawanie zezwolenia na zajęcia pasa drogowego.

Organ właściwy do realizacji usługi  

Właściwy organ administracji publicznej np. Wójt, Burmistrz, Prezydent Miasta

Nazwa komórki organizacyjnej  

Kogo dotyczy  

Osoby fizyczne i prawne

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
    Wypełniony wniosek
Czas realizacji  

Do 30 dni

Opłaty  

Opłaty zgodnie z postanowieniami decyzji, uchwał lokalnych.

Numer konta  

Tytuł wpłaty  

Kwota (PLN)  

Tryb odwoławczy  

Odwołanie od decyzji w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Rezultat realizacji usługi  

Rozpatrzenie wniosku i wydanie decyzji.

Etapy realizacji usługi  

1. Przyjęcie wniosku; 2. Weryfikacja wniosku 3. Wydanie decyzji.

Poziom dostępności usługi   Interakcja dwukierunkowa
Poziom uwierzytelniania   Niewymagany
Usługa wymaga zalogowania  

TAK

Uwagi  

BIP  

http://wolomin.bip.net.pl

Telefon   227633008
Fax   227633066
Słowa kluczowe   Zezwolenie na zajęcie pasa drogowego

Zezwolenie na zajęcie pasa drogowego

Usługa umożliwia złożenie wniosku o wydawanie zezwolenia na zajęcia pasa drogowego.