Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie: POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W MIELCU
POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W MIELCU
Mielec, ul. Korczaka 6A
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Zmień urząd

Schowaj

Zezwolenie na zajęcie pasa drogowego

Usługa umożliwia złożenie wniosku o wydawanie zezwolenia na zajęcia pasa drogowego.

Organ właściwy do realizacji usługi  

Właściwy organ administracji publicznej np. Wójt, Burmistrz, Prezydent Miasta

Nazwa komórki organizacyjnej  

Kogo dotyczy  

Osoby fizyczne i prawne

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
  • Wypełniony wniosek
  • Szczegółowy plan sytuacyjny w skali 1:1000 lub 1:500, z zaznaczeniem granic i podaniem wymiarów planowanej powierzchni zajęcia pasa drogowego, a w przypadku umieszczenia reklamy – z podaniem jej wymiarów,
Czas realizacji  

Do 30 dni

Opłaty  

Opłaty zgodnie z postanowieniami decyzji, uchwał lokalnych.

Numer konta  

Tytuł wpłaty  

Kwota (PLN)  

Tryb odwoławczy  

Odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, za pośrednictwem organu, który wydał decyzję, w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.

Rezultat realizacji usługi  

Rozpatrzenie wniosku i wydanie decyzji.

Etapy realizacji usługi  

1. Przyjęcie wniosku, 2. Weryfikacja wniosku, 3. Wydanie decyzji.

Poziom dostępności usługi   Interakcja dwukierunkowa
Poziom uwierzytelniania   Niewymagany
Usługa wymaga zalogowania  

TAK

Uwagi  

BIP  

Telefon   175837521
Fax   0175837521
Słowa kluczowe   Zezwolenie na zajęcie pasa drogowego

Zezwolenie na zajęcie pasa drogowego

Usługa umożliwia złożenie wniosku o wydawanie zezwolenia na zajęcia pasa drogowego.