Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Zezwolenie na zajęcie pasa drogowego

Usługa umożliwia złożenie wniosku o wydawanie zezwolenia na zajęcia pasa drogowego.

Organ właściwy do realizacji usługi  

Właściwy organ administracji publicznej np. Wójt, Burmistrz, Prezydent Miasta

Kogo dotyczy  

Osoby fizyczne i prawne

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
    Wypełniony wniosek
Czas realizacji  

Do 30 dni

Opłaty  

Opłaty zgodnie z postanowieniami decyzji, uchwał lokalnych.

Tryb odwoławczy  

Odwołanie od decyzji w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Rezultat realizacji usługi  

Rozpatrzenie wniosku i wydanie decyzji.

Etapy realizacji usługi  

1. Przyjęcie wniosku; 2. Weryfikacja wniosku 3. Wydanie decyzji.

Poziom uwierzytelniania   Niewymagany
Usługa wymaga zalogowania  

TAK

Słowa kluczowe   Zezwolenie na zajęcie pasa drogowego

Zezwolenie na zajęcie pasa drogowego

Usługa umożliwia złożenie wniosku o wydawanie zezwolenia na zajęcia pasa drogowego.