Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie: URZĄD GMINY W DRUŻBICACH
URZĄD GMINY W DRUŻBICACH
DRUŻBICE, 77A
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Zmień urząd

Schowaj

Zezwolenie na uprawę maku/konopi

Usługa umożliwia złożenie wniosku do wójta/burmistrza/prezydenta miasta (właściwego ze względu na miejsce położenia uprawy) o wydanie zezwolenia na uprawę maku i/lub konopi włóknistych.

Uprawa maku i konopi włóknistych może być prowadzona na określonej powierzchni, w wyznaczonych rejonach, przy zastosowaniu materiału siewnego określonego w ustawie o oprzeciwdziałaniu narkomanii.

Uprawa maku, za wyjątkiem maku niskomorfinowego, może być prowadzona wyłącznie na potrzeby przemysłu farmaceutycznego i nasiennictwa. Uprawa maku niskomorfinowego może być prowadzona wyłącznie na cele spożywcze i nasiennictwa.

Uprawa konopi włóknistych może być prowadzona po zawarciu umowy kontraktacji z podmiotem posiadającym zezwolenie marszałka województwa na prowadzenie działalności w zakresie skupu konopi włóknistych oraz spełnieniu jednego z poniższych warunków:
- zawarcie umowy sprzedaży, o której mowa w art. 91 ust. 1 ustawy,
- zawarcie umowy o przetworzenie słomy konopnej na włókno, o której mowa w art. 91 ust. 1 ustawy,
- zobowiązanie do przetworzenia słomy konopnej na włókno we własnym zakresie.

Organ właściwy do realizacji usługi  

Wójt, Burmistrz, Prezydent Miasta

Nazwa komórki organizacyjnej  

Referat Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Pozyskiwania Funduszy Zewnętrznych

Kogo dotyczy  

Rolnicy zamierzający uprawiać mak i/lub konopie włókniste na określonej powierzchni, w wyznaczonych rejonach, na podstawie zezwolenia na uprawę i przy zastosowaniu określonego w ustawie materiału siewnego.

Osoba ubiegająca się o zezwolenie:
- musi dysponować pomieszczeniem zabezpieczonym przed kradzieżą torebki (makówki),
- nie była karana za popełnienie przestępstwa, o którym mowa w art. 63 lub 64, lub wykroczenia, o którym mowa w art. 65.

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
 • Wniosek o wydanie zezwolenia na uprawę maku/konopi włóknistych
 • Umowa kontraktacyjna zawarta z podmiotem posiadającym zezwolenie Marszałka Województwa na prowadzeni działalności w zakresie skupu maku/konopi włóknistych
 • Oświadczenie, że wnioskodawca dysponuje magazynem lub środkiem transportu, zabezpieczonym przed kradzieżą torebki (makówki)
  lub
  Kopię decyzji Prezesa Agencji Rynku Rolnego o wpisie do rejestru uznanych pierwszych przetwórców słomy lnianej lub konopnej na włókno w rozumieniu przepisów o organizacji niektórych rynków rolnych albo o udzieleniu upoważnienia głównemu przetwórcy - w przypadku zezwolenia marszałka województwa na działalność w zakresie skupu konopi włóknistych na podstawie umowy sprzedaży
 • Zobowiązanie do przekazywania na żądanie marszałka województwa informacji dotyczących zakresu i celu prowadzonej działalności
 • Dowód wniesienia opłaty
Czas realizacji  

30 dni

Opłaty  

30,00 zł

Numer konta  

Tytuł wpłaty  

Kwota (PLN)  

Miejsce składania dokumentów  

Drużbice 77A, pok. 7

Dni i godziny  
 • Środa - Piątek, 7.30 - 15.30
 • Wtorek, 9.00 - 17.00
 • Poniedzialek, 7.30 - 15.30
 • Tryb odwoławczy  

  Od decyzji przysługuje stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem organu wydającego zezwolenia w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

  Rezultat realizacji usługi  

  Rozpatrzenie wniosku i wydanie decyzji.

  Etapy realizacji usługi  

  1. Przyjęcie wniosku; 2. Weryfikacja wniosku 3. Wydanie decyzji.

  Poziom dostępności usługi   Interakcja dwukierunkowa
  Poziom uwierzytelniania  
  Usługa wymaga zalogowania  

  TAK

  Uwagi  

  BIP  

  www.druzbice.bip.gov.pl

  Telefon  
 • 44 631 10 78
 • 44 631 10 79
 • Fax   44 631 12 59
  Słowa kluczowe   Zezwolenie na uprawę maku/konopi

  Zezwolenie na uprawę maku/konopi

  Usługa umożliwia złożenie wniosku do wójta/burmistrza/prezydenta miasta (właściwego ze względu na miejsce położenia uprawy) o wydanie zezwolenia na uprawę maku i/lub konopi włóknistych.

  Uprawa maku i konopi włóknistych może być prowadzona na określonej powierzchni, w wyznaczonych rejonach, przy zastosowaniu materiału siewnego określonego w ustawie o oprzeciwdziałaniu narkomanii.

  Uprawa maku, za wyjątkiem maku niskomorfinowego, może być prowadzona wyłącznie na potrzeby przemysłu farmaceutycznego i nasiennictwa. Uprawa maku niskomorfinowego może być prowadzona wyłącznie na cele spożywcze i nasiennictwa.

  Uprawa konopi włóknistych może być prowadzona po zawarciu umowy kontraktacji z podmiotem posiadającym zezwolenie marszałka województwa na prowadzenie działalności w zakresie skupu konopi włóknistych oraz spełnieniu jednego z poniższych warunków:
  - zawarcie umowy sprzedaży, o której mowa w art. 91 ust. 1 ustawy,
  - zawarcie umowy o przetworzenie słomy konopnej na włókno, o której mowa w art. 91 ust. 1 ustawy,
  - zobowiązanie do przetworzenia słomy konopnej na włókno we własnym zakresie.