Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie: URZĄD GMINY W SULMIERZYCACH
URZĄD GMINY W SULMIERZYCACH
SULMIERZYCE, UL. URZĘDOWA 1
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Zmień urząd

Schowaj

Zezwolenie na umieszczenie reklamy w pasie drogowym

Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej o złożenie wniosku o udzielenie zezwolenia na umieszczenie reklamy w pasie drogowym.

Organ właściwy do realizacji usługi  

brak

Nazwa komórki organizacyjnej  

Kogo dotyczy  

Osób i instytucji zamierzających umieścić reklamę w pasie drogowym.

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
  • 1. Skan planu sytuacyjnego w skali 1:500 lub 1:1000 z naniesioną lokalizacją reklamy.
  • 2. Skan projektu graficznego reklamy.
Czas realizacji  

Do 30 dni

Opłaty  

Wysokość opłaty za zajęcie pasa drogowym ustalana jest przez właściwy organ

Numer konta  

Tytuł wpłaty  

Kwota (PLN)  

Miejsce składania dokumentów  

Urząd Gminy w Sulmierzycach, ul. Urzędowa 1, 98-338 Sulmierzyce

Dni i godziny   Poniedziałek, 9:00-17:00
Tryb odwoławczy  

Od decyzji stronie służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.

Rezultat realizacji usługi  

brak

Etapy realizacji usługi  

brak

Poziom dostępności usługi   Informacja
Poziom uwierzytelniania  
Usługa wymaga zalogowania  

TAK

Uwagi  

BIP  

www.sulmierzyce.biuletyn.net

Telefon  
Fax  
Słowa kluczowe   Zezwolenie na umieszczenie reklamy w pasie drogowym

Zezwolenie na umieszczenie reklamy w pasie drogowym

Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej o złożenie wniosku o udzielenie zezwolenia na umieszczenie reklamy w pasie drogowym.