Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie: POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W MIELCU
POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W MIELCU
Mielec, ul. Korczaka 6A
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Zmień urząd

Schowaj

Zezwolenie na umieszczenie reklamy w pasie drogowym

Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej o złożenie wniosku o udzielenie zezwolenia na umieszczenie reklamy w pasie drogowym.

Organ właściwy do realizacji usługi  

Zarządca drogi

Nazwa komórki organizacyjnej  

Kogo dotyczy  

Osób i instytucji zamierzających umieścić reklamę w pasie drogowym.

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
    1. Skan planu sytuacyjnego w skali 1:500 lub 1:1000 z zaznaczeniem granic i podaniem wymiarów planowanej powierzchni zajęcia pasa drogowego, a w przypadku umieszczenia reklamy – z podaniem jej wymiarów
Czas realizacji  

Do 30 dni

Opłaty  

Wysokość opłaty za zajęcie pasa drogowym ustalana jest przez zarządcę drogi

Numer konta  

Tytuł wpłaty  

Kwota (PLN)  

Tryb odwoławczy  

Od decyzji stronie służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.

Rezultat realizacji usługi  

Zezwolenie na umieszczenie reklamy w pasie drogowym

Etapy realizacji usługi  

1. Złożenie wniosku, 2. Weryfikacja wniosku, 3. Wydanie zezwolenia

Poziom dostępności usługi   Interakcja dwukierunkowa
Poziom uwierzytelniania   Niewymagany
Usługa wymaga zalogowania  

TAK

Uwagi  

BIP  

Telefon   175837521
Fax   0175837521
Słowa kluczowe   Zezwolenie na umieszczenie reklamy w pasie drogowym

Zezwolenie na umieszczenie reklamy w pasie drogowym

Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej o złożenie wniosku o udzielenie zezwolenia na umieszczenie reklamy w pasie drogowym.