Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie: URZĄD MIASTA ŁODZI
URZĄD MIASTA ŁODZI
ŁÓDŹ, UL. PIOTRKOWSKA 104
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Zmień urząd

Schowaj

Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej wniosku w postaci elektronicznej o wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.

Organ właściwy do realizacji usługi  

Wójt, Burmistrz, Prezydent Miasta

Nazwa komórki organizacyjnej  

Wydział Gospodarki Komunalnej

Kogo dotyczy  

przedsiębiorcy

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
 • Wniosek
 • Zaświadczenie albo oświadczenie o braku zaległości podatkowych i zaległości w płaceniu składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne.
 • Dokumenty potwierdzające gotowość odbioru nieczystości ciekłych przez stację zlewną.
 • Dokumenty wynikające z treści stosownej uchwały rady gminy w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
 • Dowód wniesionej opłaty skarbowej.
Czas realizacji  

Do 1 miesiąca. Do 2 miesięcy w sprawach szczególnie skomplikowanych.

Opłaty  

1. Opłata skarbowa za wydanie zezwolenia – 107 zł. 2. Opłata skarbowa od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii – 17 zł.

Numer konta  

50 1240 1037 1111 0011 0925 0073

Tytuł wpłaty  

Opłata skarbowa za wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

Kwota (PLN)  

107

Miejsce składania dokumentów  

URZĄD MIASTA ŁODZI - Departament Pracy, Edukacji i Sportu - Wydział Gospodarki Komunalnej

Dni i godziny  
 • Środa, 8:00 - 16:00
 • Wtorek, 9:00 - 17 :00
 • Poniedziałek, 8:00 - 16:00
 • Piątek, 8:00 - 16:00
 • Czwartek, 8:00 - 16:00
 • Tryb odwoławczy  

  Od decyzji przysługuje prawo wniesienia odwołania do właściwego Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem organu, który wydał decyzji w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

  Rezultat realizacji usługi  

  Decyzja

  Etapy realizacji usługi  

  1. Złożenie wniosku i niezbędnych dokumentów. 2. Przeprowadzenie postępowania administracyjnego. 3. Wydanie decyzji.

  Poziom dostępności usługi   Interakcja jednokierunkowa
  Poziom uwierzytelniania   Niewymagany
  Usługa wymaga zalogowania  

  TAK

  Uwagi  

  BIP  

  http://www.bip.uml.lodz.pl

  Telefon   638-44-44
  Fax   272-60-01
  Słowa kluczowe   Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
  Podobne usługi  

  Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

  Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej wniosku w postaci elektronicznej o wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.