Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie: URZĄD MIASTA ŁODZI
URZĄD MIASTA ŁODZI
ŁÓDŹ, UL. PIOTRKOWSKA 104
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Zmień urząd

Schowaj

Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej wniosku w postaci elektronicznej o wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.

Organ właściwy do realizacji usługi  

Wójt, Burmistrz, Prezydent Miasta

Nazwa komórki organizacyjnej  

URZĄD MIASTA ŁODZI - Departament Pracy, Edukacji i Sportu - Wydział Gospodarki Komunalnej

Kogo dotyczy  

przedsiębiorcy

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
  • Wniosek
  • Zaświadczenie albo oświadczenie o braku zaległości podatkowych i zaległości w płaceniu składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne.
  • Dokumenty potwierdzające gotowość odbioru nieczystości ciekłych przez stację zlewną.
  • Dokumenty wynikające z treści stosownej uchwały rady gminy w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
  • Dowód wniesionej opłaty skarbowej.
Czas realizacji  

Do 1 miesiąca. Do 2 miesięcy w sprawach szczególnie skomplikowanych.

Opłaty  

1. Opłata skarbowa za wydanie zezwolenia – 107 zł. 2. Opłata skarbowa od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii – 17 zł.

Numer konta  

08 1560 0013 2025 0305 5133 0016

Tytuł wpłaty  

Opłata skarbowa za wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

Kwota (PLN)  

107

Miejsce składania dokumentów  

URZĄD MIASTA ŁODZI - Departament Pracy, Edukacji i Sportu - Wydział Gospodarki Komunalnej

Dni i godziny  
  • Środa, 8:00 - 16:00
  • Wtorek, 9:00 - 17 :00
  • Poniedziałek, 8:00 - 16:00
  • Piątek, 8:00 - 16:00
  • Czwartek, 8:00 - 16:00
  • Tryb odwoławczy  

    Od decyzji przysługuje prawo wniesienia odwołania do właściwego Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem organu, który wydał decyzji w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

    Rezultat realizacji usługi  

    Decyzja

    Etapy realizacji usługi  

    1. Złożenie wniosku i niezbędnych dokumentów. 2. Przeprowadzenie postępowania administracyjnego. 3. Wydanie decyzji.

    Poziom dostępności usługi   Interakcja jednokierunkowa
    Poziom uwierzytelniania   Niewymagany
    Usługa wymaga zalogowania  

    TAK

    Uwagi  

    BIP  

    http://www.bip.uml.lodz.pl

    Telefon   638-44-44
    Fax   272-60-01
    Słowa kluczowe   Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
    Podobne usługi  

    Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

    Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej wniosku w postaci elektronicznej o wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.