Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie: GMINA WIERZCHLAS
GMINA WIERZCHLAS
WIERZCHLAS, UL. SZKOLNA 7
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Zmień urząd

Schowaj

Zezwolenie na hodowlę/utrzymywanie chartów rasowych lub ich mieszańców

Usługa umożliwia złożenie wniosku do starosty właściwego ze względu na miejsce prowadzenia hodowli/utrzymywania o zezwolenie na hodowlę/utrzymywanie chartów lub ich mieszkańców.

Organ właściwy do realizacji usługi  

Starosta właściwy ze względu na miejsce prowadzenia hodowli/utrzymywania chartów..

Nazwa komórki organizacyjnej  

Kogo dotyczy  

Osoby zamierzającej prowadzić hodowlę/utrzymywać charty rasowe lub ich mieszańców

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
    Wniosek o wydanie zezwolenia na prowadzenie hodowli/utrzymanie psa rasy chart
Czas realizacji  

1 miesiąc

Opłaty  

82,00 zł

Numer konta  

Tytuł wpłaty  

Kwota (PLN)  

Miejsce składania dokumentów  

Urząd Gminy Wierzchlas

Dni i godziny   w dni robocze od poniedziałku do piątku, od 7.00 do 15.00
Tryb odwoławczy  

Od decyzji przysługuje stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem organu, który wydał decyzję w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Rezultat realizacji usługi  

Rozpatrzenie wniosku i wydanie decyzji.

Etapy realizacji usługi  

1. Przyjęcie wniosku; 2. Weryfikacja wniosku 3. Wydanie decyzji.

Poziom dostępności usługi   Interakcja dwukierunkowa
Poziom uwierzytelniania  
Usługa wymaga zalogowania  

TAK

Uwagi  

BIP  

Telefon  
Fax  
Słowa kluczowe   Zezwolenie na hodowlę/utrzymywanie chartów rasowych lub ich mieszańców

Zezwolenie na hodowlę/utrzymywanie chartów rasowych lub ich mieszańców

Usługa umożliwia złożenie wniosku do starosty właściwego ze względu na miejsce prowadzenia hodowli/utrzymywania o zezwolenie na hodowlę/utrzymywanie chartów lub ich mieszkańców.