Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie: URZĄD MIEJSKI W ZELOWIE
URZĄD MIEJSKI W ZELOWIE
ZELÓW, UL. STEFANA ŻEROMSKIEGO 23
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Zmień urząd

Schowaj

Zezwolenie na hodowlę/utrzymywanie chartów rasowych lub ich mieszańców

Usługa umożliwia złożenie wniosku do starosty właściwego ze względu na miejsce prowadzenia hodowli/utrzymywania o zezwolenie na hodowlę/utrzymywanie chartów lub ich mieszkańców.

Organ właściwy do realizacji usługi  

Starosta właściwy ze względu na miejsce prowadzenia hodowli/utrzymywania chartów..

Nazwa komórki organizacyjnej  

Referat Gospodarki Nieruchomiściami i Ochrony Środowiska

Kogo dotyczy  

Osoby zamierzającej prowadzić hodowlę/utrzymywać charty rasowe lub ich mieszańców

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
  Wniosek o wydanie zezwolenia na prowadzenie hodowli/utrzymanie psa rasy chart
Czas realizacji  

1 miesiąc

Opłaty  

82,00 zł

Numer konta  

Tytuł wpłaty  

Kwota (PLN)  

Miejsce składania dokumentów  

Urząd Miesjki w Zelowie

Dni i godziny  
 • Środa, 8.00 - 15.30
 • Wtorek, 7.30 - 17.00
 • Poniedziałek, 7.30 - 15.30
 • Piątek, 8.00 - 15.30
 • Czwartek, 8.00 - 15.30
 • Tryb odwoławczy  

  Od decyzji przysługuje stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem organu, który wydał decyzję w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

  Rezultat realizacji usługi  

  Rozpatrzenie wniosku i wydanie decyzji.

  Etapy realizacji usługi  

  1. Przyjęcie wniosku; 2. Weryfikacja wniosku 3. Wydanie decyzji.

  Poziom dostępności usługi   Interakcja dwukierunkowa
  Poziom uwierzytelniania  
  Usługa wymaga zalogowania  

  TAK

  Uwagi  

  BIP  

  Telefon   446341000
  Fax   446341341
  Słowa kluczowe   Zezwolenie na hodowlę/utrzymywanie chartów rasowych lub ich mieszańców

  Zezwolenie na hodowlę/utrzymywanie chartów rasowych lub ich mieszańców

  Usługa umożliwia złożenie wniosku do starosty właściwego ze względu na miejsce prowadzenia hodowli/utrzymywania o zezwolenie na hodowlę/utrzymywanie chartów lub ich mieszkańców.