Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie: URZĄD MIASTA LUBLIN
URZĄD MIASTA LUBLIN
LUBLIN, PL. KRÓLA WŁADYSŁAWA ŁOKIETKA 1
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Zmień urząd

Schowaj

Zezwolenie na hodowlę/utrzymywanie chartów rasowych lub ich mieszańców

Usługa umożliwia złożenie wniosku do starosty właściwego ze względu na miejsce prowadzenia hodowli/utrzymywania o zezwolenie na hodowlę/utrzymywanie chartów lub ich mieszkańców.

Organ właściwy do realizacji usługi  

Starosta właściwy ze względu na miejsce prowadzenia hodowli/utrzymywania chartów..

Nazwa komórki organizacyjnej  

Urząd Miasta Lublin - Wydział Ochrony Środowiska

Kogo dotyczy  

Osoby zamierzającej prowadzić hodowlę/utrzymywać charty rasowe lub ich mieszańców

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
    Wniosek o wydanie zezwolenia na prowadzenie hodowli/utrzymanie psa rasy chart
Czas realizacji  

1 miesiąc

Opłaty  

82,00 zł

Numer konta  

Tytuł wpłaty  

Kwota (PLN)  

Miejsce składania dokumentów  

Wydział Ochrony Środowiska, ul. Tomasza Zana 38, 20-601 Lublin

Dni i godziny   poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek, 7.30 - 15.30,
Tryb odwoławczy  

Od decyzji przysługuje stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem organu, który wydał decyzję w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Rezultat realizacji usługi  

Rozpatrzenie wniosku i wydanie decyzji.

Etapy realizacji usługi  

1. Przyjęcie wniosku; 2. Weryfikacja wniosku 3. Wydanie decyzji.

Poziom dostępności usługi   Interakcja dwukierunkowa
Poziom uwierzytelniania   Niewymagany
Usługa wymaga zalogowania  

TAK

Uwagi  

BIP  

http://www.bip.lublin.eu

Telefon   81 466 2600
Fax   81 466 2601
Słowa kluczowe   Zezwolenie na hodowlę/utrzymywanie chartów rasowych lub ich mieszańców

Zezwolenie na hodowlę/utrzymywanie chartów rasowych lub ich mieszańców

Usługa umożliwia złożenie wniosku do starosty właściwego ze względu na miejsce prowadzenia hodowli/utrzymywania o zezwolenie na hodowlę/utrzymywanie chartów lub ich mieszkańców.