Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie: POWIATOWA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA w JAŚLE
POWIATOWA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA w JAŚLE
JASŁO, UL. KORALEWSKIEGO 13
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Zmień urząd

Schowaj

Zezwolenie na ekshumację i przewiezienie zwłok / szczątków ludzkich

Wniosek o zezwolenie na ekshumację i przewiezienie zwłok / szczątków ludzkich składany u Powiatowych Inspektorów Sanitarnych.

Organ właściwy do realizacji usługi  

Powiatowy Inspektor Sanitarny

Nazwa komórki organizacyjnej  

Oddział Higieny Komunalnej

Kogo dotyczy  

pozostały małżonek
krewni zstępni
krewni wstępni
krewni boczni do 4 stopnia pokrewieństwa
powinowaci w linii prostej do 1 stopnia

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
    Wniosek o wydanie zezwolenia na ekshumację i przewiezienie zwłok / szczątków ludzkich.
Czas realizacji  

30 dni

Opłaty  

brak opłat

Numer konta  

Tytuł wpłaty  

Kwota (PLN)  

Miejsce składania dokumentów  

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Jaśle

Dni i godziny   Poniedziałek - Piątek, 7:30 - 15:05
Tryb odwoławczy  

Odwołanie można składać w ciągu 14 dni do odpowiedniego terytorialnie Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego.

Rezultat realizacji usługi  

Rozpatrzenie wniosku i wydanie decyzji.

Etapy realizacji usługi  

1. Przyjęcie wniosku; 2. Weryfikacja wniosku 3. Wydanie decyzji.

Poziom dostępności usługi   Interakcja dwukierunkowa
Poziom uwierzytelniania  
Usługa wymaga zalogowania  

TAK

Uwagi  

BIP  

Telefon   13 4463008
Fax   13 446 34 66
Słowa kluczowe   Zezwolenie na ekshumację i przewiezienie zwłok / szczątków ludzkich

Zezwolenie na ekshumację i przewiezienie zwłok / szczątków ludzkich

Wniosek o zezwolenie na ekshumację i przewiezienie zwłok / szczątków ludzkich składany u Powiatowych Inspektorów Sanitarnych.