Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie: POWIATOWA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA W USTRZYKACH DOLNYCH
POWIATOWA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA W USTRZYKACH DOLNYCH
USTRZYKI DOLNE, UL. 29 LISTOPADA 53
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Zmień urząd

Schowaj

Zezwolenie na ekshumację i przewiezienie zwłok / szczątków ludzkich

Wniosek o zezwolenie na ekshumację i przewiezienie zwłok / szczątków ludzkich składany u Powiatowych Inspektorów Sanitarnych.

Organ właściwy do realizacji usługi  

Powiatowy Inspektor Sanitarny

Nazwa komórki organizacyjnej  

Sekcja Higieny Komunalnej

Kogo dotyczy  

pozostały małżonek
krewni zstępni
krewni wstępni
krewni boczni do 4 stopnia pokrewieństwa
powinowaci w linii prostej do 1 stopnia

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
    Wniosek o wydanie zezwolenia na ekshumację i przewiezienie zwłok / szczątków ludzkich.
Czas realizacji  

30 dni

Opłaty  

brak opłat

Numer konta  

Tytuł wpłaty  

Kwota (PLN)  

Miejsce składania dokumentów  

Sekretariat

Tryb odwoławczy  

Odwołanie można składać w ciągu 14 dni do odpowiedniego terytorialnie Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego.

Rezultat realizacji usługi  

Rozpatrzenie wniosku i wydanie decyzji.

Etapy realizacji usługi  

1. Przyjęcie wniosku; 2. Weryfikacja wniosku 3. Wydanie decyzji.

Poziom dostępności usługi   Interakcja dwukierunkowa
Poziom uwierzytelniania  
Usługa wymaga zalogowania  

TAK

Uwagi  

BIP  

http://www.psse-ustrzyki.bieszczadzki.pl

Telefon  
Fax  
Słowa kluczowe   Zezwolenie na ekshumację i przewiezienie zwłok / szczątków ludzkich

Zezwolenie na ekshumację i przewiezienie zwłok / szczątków ludzkich

Wniosek o zezwolenie na ekshumację i przewiezienie zwłok / szczątków ludzkich składany u Powiatowych Inspektorów Sanitarnych.