Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Zawiadomienie o zbyciu pojazdu

Zawiadomienie o zbyciu pojazdu

Organ właściwy do realizacji usługi  

brak

Kogo dotyczy  

Osoba uprawniona

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
  • 1. wniosek – zawiadomienie o zbyciu pojazdu,
  • 2. dokument, na podstawie którego nastąpiło zbycie pojazdu / np. umowa sprzedaży/.
Czas realizacji  

1) podczas bezpośredniej obsługi interesanta - w przypadku stawienia się w urzędzie osobiście lub przez pełnomocnika,
2) 30 dni - w przypadku załatwiania sprawy korespondencyjnie.

Opłaty  

1. Zawiadomienie o zbyciu - nie podlega opłacie.
2. 17,00 zł opłata skarbowa za pełnomocnictwo
Opłaty skarbowej za pełnomocnictwo można dokonać:
- bezpośrednio w kasie tut. urzędu.
- przelewem, przekazem na rachunek bankowy:
Urząd Miasta Legionowo
ING Bank Śląski S.A. o/ Legionowo
61 1050 1012 1000 0005 0241 0715

Tryb odwoławczy  

Brak

Rezultat realizacji usługi  

brak

Etapy realizacji usługi  

brak

Poziom uwierzytelniania   Niewymagany
Usługa wymaga zalogowania  

TAK

Słowa kluczowe   Zawiadomienie o zbyciu pojazdu

Zawiadomienie o zbyciu pojazdu

Zawiadomienie o zbyciu pojazdu