Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Zawiadomienie o zawarciu umowy z młodocianym pracownikiem w celu przygotowania zawodowego

Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej zawiadomienia o zawarciu umowy z młodocianym pracownikiem w celu nauki zawodu.

O zawarciu umowy pracodawca zawiadamia wójta (burmistrza, prezydenta miasta) właściwego ze względu na miejsce zamieszkania młodocianego, a w przypadku pracodawcy będącego rzemieślnikiem - również izbę rzemieślniczą właściwą ze względu na siedzibę rzemieślnika.


Organ właściwy do realizacji usługi  

Właściwy organ administracji publicznej np.: Wójt, Burmistrz, Prezydent Miasta

Kogo dotyczy  

Pracodawcy

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
    Zawiadomienie o zawarciu umowy z młodocianym pracownikiem w celu przygotowania zawodowego
Czas realizacji  

Nie dotyczy

Opłaty  

Brak opłat

Tryb odwoławczy  

Nie dotyczy

Rezultat realizacji usługi  

Rozpatrzenie wniosku i wydanie decyzji.

Etapy realizacji usługi  

1. Przyjęcie wniosku; 2. Weryfikacja wniosku 3. Wydanie decyzji.

Poziom uwierzytelniania   Niewymagany
Usługa wymaga zalogowania  

TAK

Słowa kluczowe   Zawiadomienie o zawarciu umowy z młodocianym pracownikiem w celu przygotowania zawodowego

Zawiadomienie o zawarciu umowy z młodocianym pracownikiem w celu przygotowania zawodowego

Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej zawiadomienia o zawarciu umowy z młodocianym pracownikiem w celu nauki zawodu.

O zawarciu umowy pracodawca zawiadamia wójta (burmistrza, prezydenta miasta) właściwego ze względu na miejsce zamieszkania młodocianego, a w przypadku pracodawcy będącego rzemieślnikiem - również izbę rzemieślniczą właściwą ze względu na siedzibę rzemieślnika.