Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...

Zawiadomienie o wpisaniu lub dopisaniu wyborcy do spisu wyborców w innym obwodzie głosowania

Usługa umożliwia zawiadomienie o wpisaniu wyborcy do spisu wyborców w części A lub B urzędu gminy właściwego ze względu na miejsce stałego zamieszkania lub miejsce ostatniego zameldowania na pobyt stały, w przypadku obywateli UE zawiadomienie o dopisaniu do spisu wyborców kierowane jest do urzędu gminy, w którym wyborcy zostali wpisani do rejestru wyborców na terytorium RP, w celu skreślenia osoby ze spisu wyborców.

Organ właściwy do realizacji usługi  

Organ gminy (wójt, burmistrz, prezydent miasta)

Kogo dotyczy  

Wyborcy

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
  Zawiadomienia o wpisaniu lub dopisaniu wyborcy do spisu wyborców w innym obwodzie głosowania.
Czas realizacji  

Niezwłocznie

Opłaty  

Nie dotyczy

Tryb odwoławczy  

Nie dotyczy

Rezultat realizacji usługi  

Skreślenie ze spisu wyborców osób w odniesieniu do których otrzymano urzędowe zawiadomienie o wpisaniu do spisu wyborców w innym obwodzie głosowania.

Etapy realizacji usługi  

1. Złożenie przez wyborcę do urzędu gminy pisemnego wniosku o dopisanie do spisu wyborców w wybranym przez wyborcę obwodzie głosowania na obszarze gminy miejsca pobytu stałego lub czasowego. 2. Dopisanie do spisu wyborców. 3. Przekazanie do właściwego urzędu gminy zawiadomienia o wpisaniu lub dopisaniu wyborcy do spisu wyborców w innym obwodzie głosowania. 4. Skreślenie ze spisu wyborców osób w odniesieniu do których otrzymano urzędowe zawiadomienie o wpisaniu do spisu wyborców w innym obwodzie głosowania.

Poziom dostępności usługi   Interakcja dwukierunkowa
Poziom uwierzytelniania  
 • Podpis kwalifikowany
 • Profil zaufany
 • Usługa wymaga zalogowania  

  TAK

  Słowa kluczowe  
 • Wybory
 • zawiadomienie.
 • wniosek
 • spis
 • skreślenie
 • dopisanie
 • Zawiadomienie o wpisaniu lub dopisaniu wyborcy do spisu wyborców w innym obwodzie głosowania

  Usługa umożliwia zawiadomienie o wpisaniu wyborcy do spisu wyborców w części A lub B urzędu gminy właściwego ze względu na miejsce stałego zamieszkania lub miejsce ostatniego zameldowania na pobyt stały, w przypadku obywateli UE zawiadomienie o dopisaniu do spisu wyborców kierowane jest do urzędu gminy, w którym wyborcy zostali wpisani do rejestru wyborców na terytorium RP, w celu skreślenia osoby ze spisu wyborców.