Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie: URZĄD MIASTA ZIELONA GÓRA
URZĄD MIASTA ZIELONA GÓRA
ZIELONA GÓRA, UL. PODGÓRNA 22
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Zmień urząd

Schowaj

Zawiadomienie o przypadkowym znalezieniu przedmiotu, co do którego istnieje przypuszczenie, iż jest on zabytkiem archeologicznym

Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej zawiadomienia o przypadkowym znalezieniu przedmiotu, co do którego istnieje przypuszczenie, iż jest on zabytkiem archeologicznym. Osoba, która znalazła taki przedmiot zobowiązana jest do skierowania sprawy do Urzędu opisując odkryty przedmiot, podając dokładny adres miejsca, gdzie znajduje się przedmiot.

Organ właściwy do realizacji usługi  

właściwy organ administracji publicznej

Nazwa komórki organizacyjnej  

Departament Rozwoju Miasta - Miejski Konserwator Zabytków

Kogo dotyczy  

Osoby, które znalazły przedmiot, co do którego istnieje przypuszczenie, iż jest on zabytkiem archeologicznym

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
  Zawiadomienie zawierające opis odkrytego przedmiotu, dokładny adres oraz opis miejsca, gdzie znajduje się przedmiot.
Czas realizacji  

Nie dotyczy

Opłaty  

Brak opłat

Numer konta  

Tytuł wpłaty  

Kwota (PLN)  

Miejsce składania dokumentów  

BOI, stanowiska nr 5 i 6

Dni i godziny  
 • Wtorek-Czwartek, 7:30-15:30
 • Poniedziałek, 7:30-16:00
 • Piątek, 7:30-15:00
 • Tryb odwoławczy  

  Nie dotyczy

  Rezultat realizacji usługi  

  brak

  Etapy realizacji usługi  

  brak

  Poziom dostępności usługi   Interakcja dwukierunkowa
  Poziom uwierzytelniania  
  Usługa wymaga zalogowania  

  TAK

  Uwagi  

  BIP  

  http://bip.zielonagora.pl/procedury/4/wydzial/1/#w1

  Telefon  
 • (68) 45 64 070
 • (68) 45 64 959
 • Fax   (68) 45 64 953
  Słowa kluczowe   Zawiadomienie o przypadkowym znalezieniu przedmiotu, co do którego istnieje przypuszczenie, iż jest on zabytkiem archeologicznym
  Podobne usługi  

  Zawiadomienie o przypadkowym znalezieniu przedmiotu, co do którego istnieje przypuszczenie, iż jest on zabytkiem archeologicznym

  Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej zawiadomienia o przypadkowym znalezieniu przedmiotu, co do którego istnieje przypuszczenie, iż jest on zabytkiem archeologicznym. Osoba, która znalazła taki przedmiot zobowiązana jest do skierowania sprawy do Urzędu opisując odkryty przedmiot, podając dokładny adres miejsca, gdzie znajduje się przedmiot.