Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Zawarcie umowy na udostępnienie miejsca poza Rynkiem Głównym w Krakowie na zorganizowanie imprezy/przedsięwzięcia

Zawarcie umowy na udostępnienie miejsca
na zorganizowanie imprezy/przedsięwzięcia

Organ właściwy do realizacji usługi  

Właściwy organ administracji publicznej

Kogo dotyczy  

Obywatel

Podstawy prawne  
 • Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 1309)
 • Uchwała Nr CXV/1547/10 Rady Miasta Krakowa z dnia 3 listopada 2010 r. w sprawie utworzenia parku kulturowego pod nazwą Park Kulturowy Stare Miasto (z późn. zm.).
 • Uchwała Nr LXI/876/12 Rady Miasta Krakowa z dnia 21 listopada 2012 r. w sprawie określenia wysokości i zasad poboru opłaty targowej (z późń. zm.).
 • Zarządzenie nr 20/2004 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 12 stycznia 2004 r. w sprawie zasad użytkowania i ochrony przestrzeni publicznej historycznego zespołu Miasta Krakowa (z późn. zm.).
 • Zarządzenie nr 2031/2017 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 17 sierpnia 2017 r. w sprawie stawek za czasowe udostępnianie nieruchomości i przestrzeni (z późn. zm.).
 • Zarządzenie Nr 1125/2018 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 2 maja 2018 r. w sprawie zasad czasowego udostępniania nieruchomości i przestrzeni.
 • Zarządzenie nr 2892/2016 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 31 października 2016 r. w sprawie zarządzania w sprawie w sprawie zarządzania Małym Rynkiem, placem Wolnica i placem Szczepańskim w Krakowie (z późn. zm.).
Wymagane dokumenty  
 • 1. oświadczenie o posiadaniu dokumentów i zezwoleń potwierdzających spełnienie wymogów prawa dotyczących organizacji imprezy/przedsięwzięcia z udziałem koni oraz wzięciu odpowiedzialności za bezpieczeństwo uczestników.
 • 2. oświadczenie dotyczące charakteru akcji krwiodawstwa (komercyjna/niekomercyjna).
 • 3. oświadczenie o posiadaniu wszystkich niezbędnych zezwoleń wymaganych przy przeprowadzeniu pokazu pirotechnicznego podczas imprezy/przedsięwzięcia.
 • 4. dokumentacja przeciwpożarowa uzgodniona z rzeczoznawcą do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych, w przypadku imprez o charakterze kulturalno-komercyjnym (gastronomicznym).
 • 5. oświadczenie o warunkach wskazanych przez Państwową Inspekcję Sanitarną.
 • 6. oświadczenie o formie uczestnictwa, finansowaniu lub współfinansowaniu imprezy/przedsięwzięcia z budżetu komórki organizacyjnej Urzędu Miasta Krakowa.
 • 7. oświadczenie o uzyskaniu zezwoleń spełniających wymogi ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. Prawo lotnicze.
 • 8. wzór wniosku o zawarcie umowy na udostępnienie miejsca poza Rynkiem Głównym na organizowanie imprez i innych przedsięwzięć.
 • 9. wzór tabeli zawierającej wymagane informacje o wjeździe i postoju pojazdów podczas imprezy/przedsięwzięcia.
 • 10. oświadczenie o posiadaniu aktualnych orzeczeń lub zezwoleń dopuszczających eksploatację urządzeń technicznych wykorzystywanych podczas imprezy/przedsięwzięcia.
Czas realizacji  

30 dni

Opłaty  

W zależności od ustaleń podmiotu zarządzającego

Tryb odwoławczy  

Nie dotyczy

Rezultat realizacji usługi  

umowa/odmowa

Etapy realizacji usługi  

1. Złożenie wniosku, 2. Weryfikacja wniosku, 3. Umowa/odmowa

Poziom uwierzytelniania  
 • Podpis kwalifikowany
 • Profil zaufany
 • Usługa wymaga zalogowania  

  TAK

  Słowa kluczowe   zorganizowanie imprezy/przedsięwzięcia

  Zawarcie umowy na udostępnienie miejsca poza Rynkiem Głównym w Krakowie na zorganizowanie imprezy/przedsięwzięcia

  Zawarcie umowy na udostępnienie miejsca
  na zorganizowanie imprezy/przedsięwzięcia