Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Zatrudnienie na wolnym stanowisku pracy w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Wniosek aplikacyjny na wolne stanowiska pracy w służbie cywilnej oraz na wolne stanowiska pracy niebędące stanowiskami w korpusie służby cywilnej w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Organ właściwy do realizacji usługi  

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Kogo dotyczy  

Obywateli ubiegających się o wolne stanowisko w MNiSW

Podstawy prawne  
    Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 września 2011 r. w sprawie sporządzania pism w formie dokumentów elektronicznych, doręczania dokumentów elektronicznych oraz udostępniania formularzy, wzorów i kopii dokumentów elektronicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 180, Par.27, pkt.2)
Wymagane dokumenty  
    zgodnie z ogłoszeniem
Czas realizacji  

30 dni od dnia upływu terminu składania dokumentów aplikacyjnych

Opłaty  

brak

Tryb odwoławczy  

brak

Rezultat realizacji usługi  

Rozpatrzenie wniosku i wydanie decyzji.

Etapy realizacji usługi  

1. Przyjęcie wniosku; 2. Weryfikacja wniosku 3. Wydanie decyzji.

Poziom uwierzytelniania   Niewymagany
Usługa wymaga zalogowania  

TAK

Słowa kluczowe   Zatrudnienie na wolnym stanowisku pracy w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Zatrudnienie na wolnym stanowisku pracy w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Wniosek aplikacyjny na wolne stanowiska pracy w służbie cywilnej oraz na wolne stanowiska pracy niebędące stanowiskami w korpusie służby cywilnej w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego