Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie: URZĄD MIASTA ŁODZI
URZĄD MIASTA ŁODZI
ŁÓDŹ, UL. PIOTRKOWSKA 104
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Zmień urząd

Schowaj

Zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej

Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej wniosku o wydanie zaświadczenia potwierdzającego wpis do ewidencji działalności gospodarczej

Organ właściwy do realizacji usługi  

brak

Nazwa komórki organizacyjnej  

Biuro Promocji Zatrudnienia i Obsługi Działalności Gospodarczej

Kogo dotyczy  

Przedsiębiorcy

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
 • Wniosek o wydanie zaświadczenia potwierdzającego wpis przedsiębiorcy w ewidencji działalności gospodarczej
 • Potwierdzenie dokonania opłaty skarbowej.
Czas realizacji  

Do 7 dni

Opłaty  

17 zł

Numer konta  

Tytuł wpłaty  

Kwota (PLN)  

Dni i godziny  
 • Środa, 8:00 - 16:00
 • Wtorek, 9:00 - 17:00
 • Poniedziałek, 8:00 - 16:00
 • Piątek, 8:00 - 16:00
 • Czwartek, 8:00 - 16:00
 • Tryb odwoławczy  

  Na postanowienie w sprawie odmowy wydania zaświadczenia bądź zaświadczenia o treści żądanej przez osobę ubiegającą się o nie przysługuje zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego.
  Zażalenie należy wnieść za pośrednictwem organu gminy.

  Rezultat realizacji usługi  

  brak

  Etapy realizacji usługi  

  brak

  Poziom dostępności usługi   Interakcja dwukierunkowa
  Poziom uwierzytelniania  
  Usługa wymaga zalogowania  

  TAK

  Uwagi  

  Opłatę skarbową należy wpłacić na rachunek bankowy Urzędu Miasta Łodzi Wydział Finansowy GETIN NOBLE BANK S.A. W ŁODZI NR 08 1560 0013 2025 0305 5133 0016.

  BIP  

  Telefon  
 • +48 (42) 638-52-60
 • +48 (42) 638-56-76
 • +48 (42) 638-51-02
 • +48 (42) 638-57-50
 • +48 (42) 638-52-58
 • Fax   +48 (42) 638-56-30
  Słowa kluczowe   Zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej

  Zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej

  Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej wniosku o wydanie zaświadczenia potwierdzającego wpis do ewidencji działalności gospodarczej