Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Zaświadczenie o stanie zaległości podatkowych zbywającego

Usługa umożliwia złożenie wniosku o wydanie zaświadczenia o stanie zaległości podatkowych zbywającego.
Jeśli osoba składająca wniosek nie jest osobą zbywającą musi dostarczyć zgodę zbywającego dotyczącą wydania zaświadczenia o stanie zaległości.

Usługa można zrealizować w formie elektronicznej lub formie papierowej składając stosowny wniosek bezpośrednio w wybranej instytucji publicznej.

Organ właściwy do realizacji usługi  

właściwy organ administracji publicznej

Kogo dotyczy  

Dotyczy podmiotu wnioskujący o wydanie zaświadczenia o stanie zaległości podatkowych zbywającego.

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
 • Wniosek o wydanie zaświadczenia o stanie zaległości podatkowych zbywającego
 • Aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego
 • Zgoda zbywającego na wydanie zaświadczenia o stanie zaległości
 • Dowód uiszczenia opłaty skarbowej
Czas realizacji  

7 dni

Opłaty  

17 zł

Tryb odwoławczy  

Nie dotyczy

Rezultat realizacji usługi  

Wydanie zaświadczenia

Etapy realizacji usługi  

1. złożenie wniosku, 2. Weryfikacja wniosku, 3. Wydanie zaświadczenia

Poziom uwierzytelniania  
 • Podpis kwalifikowany
 • Profil zaufany
 • Usługa wymaga zalogowania  

  TAK

  Słowa kluczowe   Zaświadczenie o stanie zaległości podatkowych zbywającego

  Zaświadczenie o stanie zaległości podatkowych zbywającego

  Usługa umożliwia złożenie wniosku o wydanie zaświadczenia o stanie zaległości podatkowych zbywającego.
  Jeśli osoba składająca wniosek nie jest osobą zbywającą musi dostarczyć zgodę zbywającego dotyczącą wydania zaświadczenia o stanie zaległości.

  Usługa można zrealizować w formie elektronicznej lub formie papierowej składając stosowny wniosek bezpośrednio w wybranej instytucji publicznej.