Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie: GMINA WOŁOMIN
GMINA WOŁOMIN
Wołomin, ul. Ogrodowa 4
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Zmień urząd

Schowaj

Zaświadczenie o przeznaczeniu działki w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego

Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej wniosku o wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu działki w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego

Organ właściwy do realizacji usługi  

Właściwy organ administracji publicznej np. urząd marszałkowski województwa, wójt, burmistrz albo prezydent miasta.

Nazwa komórki organizacyjnej  

Kogo dotyczy  

Każdy ubiegających się o wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu działki w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
 • Wniosek o wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu działki w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego
 • Potwierdzenie wniesienia opłaty
Czas realizacji  

Do 7 dni

Opłaty  

Opłata skarbowa za wydanie zaświadczenia: 17 zł

Numer konta  

Tytuł wpłaty  

Kwota (PLN)  

Tryb odwoławczy  

Odmowa wydania zaświadczenia bądź zaświadczenia o treści żądanej przez osobę ubiegającą się o nie następuję w drodze postanowienia, na które przysługuje zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem organu wydającego postanowienie o odmowie wydania zaświadczenia, które należy złożyć w terminie 7 dni od dni otrzymania postanowienia.

Rezultat realizacji usługi  

Rozpatrzenie wniosku i wydanie decyzji.

Etapy realizacji usługi  

1. Przyjęcie wniosku o wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu działki w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego 2. Weryfikacja wniosku 3. Wydanie decyzji.

Poziom dostępności usługi   Interakcja dwukierunkowa
Poziom uwierzytelniania  
 • Podpis kwalifikowany
 • Profil zaufany
 • Usługa wymaga zalogowania  

  TAK

  Uwagi  

  BIP  

  http://wolomin.bip.net.pl

  Telefon   227633008
  Fax   227633066
  Słowa kluczowe   Zaświadczenie o przeznaczeniu działki w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego
  Podobne usługi  

  Zaświadczenie o przeznaczeniu działki w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego

  Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej wniosku o wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu działki w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego