Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie: Urząd Skarbowy w Gryficach
Urząd Skarbowy w Gryficach
Gryfice (miasto), ul. Niepodległości 54A
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Zmień urząd

Schowaj

Zaświadczenie o figurowaniu w ewidencji podatników z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej

Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej wniosku o wydanie zaświadczenia potwierdzającego wpis przedsiębiorcy w ewidencji działalności gospodarczej i o udostępnienie danych z ewidencji działalności gospodarczej

Organ właściwy do realizacji usługi  

brak

Nazwa komórki organizacyjnej  

Kogo dotyczy  

Przedsiębiorcy

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
    Wniosek o wydanie zaświadczenia potwierdzającego wpis przedsiębiorcy w ewidencji działalności gospodarczej i o udostępnienie danych z ewidencji działalności gospodarczej
Czas realizacji  

Do 7 dni

Opłaty  

17 zł

Numer konta  

Tytuł wpłaty  

Kwota (PLN)  

Tryb odwoławczy  

Zażalenie do organu wyższego stopnia w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia

Rezultat realizacji usługi  

brak

Etapy realizacji usługi  

brak

Poziom dostępności usługi   Interakcja dwukierunkowa
Poziom uwierzytelniania  
Usługa wymaga zalogowania  

TAK

Uwagi  

BIP  

Telefon  
Fax  
Słowa kluczowe   Zaświadczenie o figurowaniu w ewidencji podatników z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej

Zaświadczenie o figurowaniu w ewidencji podatników z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej

Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej wniosku o wydanie zaświadczenia potwierdzającego wpis przedsiębiorcy w ewidencji działalności gospodarczej i o udostępnienie danych z ewidencji działalności gospodarczej