Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie: GMINA WIDAWA
GMINA WIDAWA
WIDAWA, Rynek Kościuszki 10
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Zmień urząd

Schowaj

Zaświadczenie o figurowaniu/ niefigurowaniu w ewidencji podatników podatków i opłat lokalnych

Wniosek pozwalający wystąpić do organu podatkowego o wystawienie zaświadczenia o figurowaniu/ nie figurowaniu w ewidencji podatników podatków i opłat lokalnych

Organ właściwy do realizacji usługi  

organ gminy (wójt, burmistrz prezydent miasta)

Nazwa komórki organizacyjnej  

Kogo dotyczy  

obywatele

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
 • Wniosek o wydanie zaświadczenia o figurowaniu/ nie figurowaniu w ewidencji podatników podatków i opłat lokalnych
 • Poświadczenie dokonania opłaty skarbowej
Czas realizacji  

Do 7 dni

Opłaty  

17 zł

Numer konta  

Tytuł wpłaty  

Kwota (PLN)  

Miejsce składania dokumentów  

pok. 28 II piętro

Dni i godziny  
 • środa, 7.30 - 15.30
 • wtorek, 7.30 - 16.00
 • poniedziałek, 7.30 - 15.30
 • piątek, 7.30 - 15.00
 • czwartek, 7.30 - 15.30
 • Tryb odwoławczy  

  W przypadku odmowy wydania zaświadczenia organ podatkowy wydaje postanowienie, na które służy zażalenie.
  Zażalenie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w ciągu 7 dni od dnia doręczenia postanowienia stronie za pośrednictwem organu, który wydał postanowienie.

  Rezultat realizacji usługi  

  Wydanie zaświadczenia

  Etapy realizacji usługi  

  1. Złożenie wniosku, 2. Weryfikacja wniosku, 3.Wydanie zaświadczenia.

  Poziom dostępności usługi   Interakcja dwukierunkowa
  Poziom uwierzytelniania  
  Usługa wymaga zalogowania  

  TAK

  Uwagi  

  BIP  

  http://bip.widawa.pl

  Telefon  
  Fax  
  Słowa kluczowe   Zaświadczenie o figurowaniu/ niefigurowaniu w ewidencji podatników podatków i opłat lokalnych

  Zaświadczenie o figurowaniu/ niefigurowaniu w ewidencji podatników podatków i opłat lokalnych

  Wniosek pozwalający wystąpić do organu podatkowego o wystawienie zaświadczenia o figurowaniu/ nie figurowaniu w ewidencji podatników podatków i opłat lokalnych