Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie: URZĄD GMINY W ROGOWIE
URZĄD GMINY W ROGOWIE
ROGÓW, UL. ŻEROMSKIEGO 23
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Zmień urząd

Schowaj

Zaświadczenie do zawarcia związku małżeńskiego za granicą

Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej wniosku o wydanie zaświadczenia do zawarcia związku małżeńskiego za granicą

Organ właściwy do realizacji usługi  

brak

Nazwa komórki organizacyjnej  

Urząd Gminy w Rogowie

Kogo dotyczy  

Obywatele

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
 • Podanie o wydanie zaświadczenia do zawarcia związku małżeńskiego za granicą należy sporządzić własnoręcznie i złożyć w Urzędzie Stanu Cywilnego
 • Zapewnienie o braku przeszkód do zawarcia małżeństwa.
 • Kawaler, panna – odpis skrócony aktu urodzenia.
 • Rozwiedziony, rozwiedziona – odpis skrócony aktu urodzenia, odpis skrócony aktu małżeństwa z adnotacja o rozwodzie.
 • Wdowiec, wdowa – odpis skrócony aktu urodzenia, odpis skrócony aktu zgonu małżonka/małżonki.
 • Dowód osobisty wnioskodawcy.
Czas realizacji  

Do 7 dni

Opłaty  

38 zł

Numer konta  

Tytuł wpłaty  

Kwota (PLN)  

Miejsce składania dokumentów  

Urząd Gminy w Rogowie

Dni i godziny  
 • Wtorek-Piątek, 7-15
 • Poniedziałek, 8-16
 • Tryb odwoławczy  

  Nie dotyczy.
  Natomiast jeżeli Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego (USC) odmówił wydania zaświadczenia, osoba zainteresowana w ciągu 14 dni od dnia doręczenie pisma kierownika urzędu może wystąpić do sądu rejonowego o rozstrzygnięcie, czy okoliczności przedstawione przez kierownika USC uzasadniają odmowę wydania zaświadczenia.

  Rezultat realizacji usługi  

  brak

  Etapy realizacji usługi  

  brak

  Poziom dostępności usługi   Interakcja dwukierunkowa
  Poziom uwierzytelniania  
  Usługa wymaga zalogowania  

  TAK

  Uwagi  

  BIP  

  www.bip.rogow.eu

  Telefon   468748070
  Fax   468748086
  Słowa kluczowe   Zaświadczenie do zawarcia związku małżeńskiego za granicą

  Zaświadczenie do zawarcia związku małżeńskiego za granicą

  Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej wniosku o wydanie zaświadczenia do zawarcia związku małżeńskiego za granicą