Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie: Urząd Gminy Wartkowice
Urząd Gminy Wartkowice
Stary Gostków (wieś), 3D
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Zmień urząd

Schowaj

Zaświadczenie do zawarcia związku małżeńskiego za granicą

Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej wniosku o wydanie zaświadczenia do zawarcia związku małżeńskiego za granicą

Organ właściwy do realizacji usługi  

brak

Nazwa komórki organizacyjnej  

Urząd Stanu Cywilnego

Kogo dotyczy  

Obywatele

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
  • Podanie o wydanie zaświadczenia do zawarcia związku małżeńskiego za granicą należy sporządzić własnoręcznie i złożyć w Urzędzie Stanu Cywilnego
  • Zapewnienie o braku przeszkód do zawarcia małżeństwa.
  • Kawaler, panna – odpis skrócony aktu urodzenia.
  • Rozwiedziony, rozwiedziona – odpis skrócony aktu urodzenia, odpis skrócony aktu małżeństwa z adnotacja o rozwodzie.
  • Wdowiec, wdowa – odpis skrócony aktu urodzenia, odpis skrócony aktu zgonu małżonka/małżonki.
  • Dowód osobisty wnioskodawcy.
Czas realizacji  

Do 7 dni

Opłaty  

38 zł

Numer konta  

Tytuł wpłaty  

Kwota (PLN)  

Miejsce składania dokumentów  

Stary Gostków

Tryb odwoławczy  

Nie dotyczy.
Natomiast jeżeli Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego (USC) odmówił wydania zaświadczenia, osoba zainteresowana w ciągu 14 dni od dnia doręczenie pisma kierownika urzędu może wystąpić do sądu rejonowego o rozstrzygnięcie, czy okoliczności przedstawione przez kierownika USC uzasadniają odmowę wydania zaświadczenia.

Rezultat realizacji usługi  

brak

Etapy realizacji usługi  

brak

Poziom dostępności usługi   Informacja
Poziom uwierzytelniania  
Usługa wymaga zalogowania  

TAK

Uwagi  

BIP  

Telefon  
Fax  
Słowa kluczowe   Zaświadczenie do zawarcia związku małżeńskiego za granicą

Zaświadczenie do zawarcia związku małżeńskiego za granicą

Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej wniosku o wydanie zaświadczenia do zawarcia związku małżeńskiego za granicą