Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Zaświadczenia o spłacie zadłużenia - hipoteki

Usługa umożliwia złożenie wniosku w sprawie wydania zaświadczenia o spłacie zadłużenia. Wydanie zaświadczenia o zaspokojeniu wierzytelności w związku z dokonaniem przez dłużnika całkowitej spłaty zadłużenia zabezpieczonego hipoteką celem załączenia do wniosku składanego w Wydziale Ksiąg Wieczystych właściwego Sądu o wykreślenie hipoteki.

Organ właściwy do realizacji usługi  

Właściwy organ administracji publicznej.

Kogo dotyczy  

Osoby ubiegającej się o zaświadczenie

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
    Wniosek o wydanie zaświadczenia o spłacie zadłużenia
Czas realizacji  

Niezwłocznie lecz nie dłużej niż 7 dni

Opłaty  

Opłata skarbowa – 17,00 zł

Tryb odwoławczy  

Na postanowienie o odmowie wydania zaświadczenia bądź zaświadczenia o treści żądanej służy zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie za pośrednictwem Burmistrza Miasta Kętrzyn w terminie 7 dni od dnia doręczenia.

Rezultat realizacji usługi  

Rozpatrzenie wniosku i wydanie decyzji.

Etapy realizacji usługi  

1. Przyjęcie wniosku; 2. Weryfikacja wniosku 3. Wydanie decyzji.

Poziom uwierzytelniania   Niewymagany
Usługa wymaga zalogowania  

TAK

Słowa kluczowe   Zaświadczenia o spłacie zadłużenia - hipoteki

Zaświadczenia o spłacie zadłużenia - hipoteki

Usługa umożliwia złożenie wniosku w sprawie wydania zaświadczenia o spłacie zadłużenia. Wydanie zaświadczenia o zaspokojeniu wierzytelności w związku z dokonaniem przez dłużnika całkowitej spłaty zadłużenia zabezpieczonego hipoteką celem załączenia do wniosku składanego w Wydziale Ksiąg Wieczystych właściwego Sądu o wykreślenie hipoteki.