Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie: URZĄD MIASTA EŁK
URZĄD MIASTA EŁK
EŁK, UL. MARSZ. JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO 4
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Zmień urząd

Schowaj

Zaświadczenia o przeznaczeniu terenu w planie miejscowym

Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej wniosku o wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu terenu w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub o kierunkach zagospodarowania w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.

Organ właściwy do realizacji usługi  

właściwy organ administracji publicznej

Nazwa komórki organizacyjnej  

Wydział Planowania Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami – Referat Planowania Przestrzennego

Kogo dotyczy  

Osoby ubiegające się o wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu terenu w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
 • Wniosek o wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu terenu w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego
 • Kserokopia mapy ewidencyjnej gruntów z zaznaczonym terenem, o którym mowa we wniosku
 • Potwierdzenie wniesienia opłaty skarbowej
Czas realizacji  

Do 7 dni

Opłaty  

17 zł

Numer konta  

Tytuł wpłaty  

Kwota (PLN)  

Miejsce składania dokumentów  

Kancelaria Ogólna pok. 114

Dni i godziny  
 • Wtorek – Piątek, 7:30 – 15:30
 • Poniedziałek, 8:00 – 16:00
 • Tryb odwoławczy  

  Nie dotyczy

  Rezultat realizacji usługi  

  Wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu terenu w planie miejscowym

  Etapy realizacji usługi  

  1. Złożenie wniosku, 2. Weryfikacja złożonego wniosku, 3. Wydanie zaświadczenia

  Poziom dostępności usługi   Interakcja dwukierunkowa
  Poziom uwierzytelniania  
  Usługa wymaga zalogowania  

  TAK

  Uwagi  

  BIP  

  http://bip.elk.warmia.mazury.pl/

  Telefon   (87) 732 61 53
  Fax   877326230
  Słowa kluczowe   Zaświadczenia o przeznaczeniu terenu w planie miejscowym

  Zaświadczenia o przeznaczeniu terenu w planie miejscowym

  Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej wniosku o wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu terenu w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub o kierunkach zagospodarowania w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.