Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie: URZĄD GMINY LUBAŃ
URZĄD GMINY LUBAŃ
LUBAŃ, UL. JAROSŁAWA DĄBROWSKIEGO 18
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Zmień urząd

Schowaj

Zaświadczenia o posiadaniu gospodarstwa rolnego do spraw emerytalno-rentowych

Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej wniosku o wydanie zaświadczeń o posiadaniu gospodarstwa rolnego do spraw emerytalno-rentowych

Organ właściwy do realizacji usługi  

brak

Nazwa komórki organizacyjnej  

Kogo dotyczy  

Obywatele

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
    Wniosek o wydawanie zaświadczeń o posiadaniu gospodarstwa rolnego do spraw emerytalno rentowych.
Czas realizacji  

Do 30 dni

Opłaty  

17 zł

Numer konta  

Tytuł wpłaty  

Kwota (PLN)  

Tryb odwoławczy  

Do organu odwoławczego za pośrednictwem organu, który wydał decyzję, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji

Rezultat realizacji usługi  

brak

Etapy realizacji usługi  

brak

Poziom dostępności usługi   Interakcja dwukierunkowa
Poziom uwierzytelniania   Niewymagany
Usługa wymaga zalogowania  

TAK

Uwagi  

BIP  

http://bip.ugluban.nv.pl/

Telefon   756465920
Fax   756126850
Słowa kluczowe   Zaświadczenia o posiadaniu gospodarstwa rolnego do spraw emerytalno-rentowych

Zaświadczenia o posiadaniu gospodarstwa rolnego do spraw emerytalno-rentowych

Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej wniosku o wydanie zaświadczeń o posiadaniu gospodarstwa rolnego do spraw emerytalno-rentowych