Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie: URZĄD MIASTA EŁK
URZĄD MIASTA EŁK
EŁK, UL. MARSZ. JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO 4
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Zmień urząd

Schowaj

Zaświadczenia o niezaleganiu z podatkami, opłatami, mandatami lub stwierdzające stan zaległości

Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej wniosku o wydawanie zaświadczeń o niezaleganiu z opłatami (np. podatki, mandaty, opłaty skarbowe) lub stwierdzających stan zaległości w opłatach

Organ właściwy do realizacji usługi  

właściwy organ administracji publicznej

Nazwa komórki organizacyjnej  

Wydział Finansów – Referat Podatków i Opłat Lokalnych

Kogo dotyczy  

Obywatele

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
  Wniosek o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu lub stwierdzający stan zaległości podatkowych
Czas realizacji  

Do 7 dni

Opłaty  

21 zł - w przypadku zaświadczeń wydawanych w sprawach podatkowych,
17 zł – w przypadku zaświadczeń wydawanych w sprawach opłat, mandatów.

Numer konta  

74 1020 4724 0000 3702 0051 2699

Tytuł wpłaty  

Opłata skarbowa

Kwota (PLN)  

21

Płatność on-line   Zapłać teraz online
Miejsce składania dokumentów  

Biuro Obsługi Klienta pokój nr 04 (niski parter)

Dni i godziny  
 • Wtorek – Piątek, 7:30 – 15:30
 • Poniedziałek, 8:00 – 16:00
 • Tryb odwoławczy  

  Na postanowienie o odmowie wydania zaświadczenia służy zażalenie. Zażalenie wnosi się do właściwego Samorządowego Kolegium Odwoławczego, za pośrednictwem organu, który wydał postanowienie w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia.

  Rezultat realizacji usługi  

  Wydanie zaświadczenia

  Etapy realizacji usługi  

  1. Złożenie wniosku, 2. Weryfikacja wniosku, 3. Wydanie zaświadczenia

  Poziom dostępności usługi   Interakcja dwukierunkowa
  Poziom uwierzytelniania  
  Usługa wymaga zalogowania  

  TAK

  Uwagi  

  BIP  

  http://bip.elk.warmia.mazury.pl/

  Telefon   (87) 732 62 02
  Fax   877326230
  Słowa kluczowe   Zaświadczenia o niezaleganiu z opłatami lub stwierdzające stan zaległości

  Zaświadczenia o niezaleganiu z podatkami, opłatami, mandatami lub stwierdzające stan zaległości

  Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej wniosku o wydawanie zaświadczeń o niezaleganiu z opłatami (np. podatki, mandaty, opłaty skarbowe) lub stwierdzających stan zaległości w opłatach